Under 2020 pågick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 vidtogs i Sverige, vilka även påverkade spridningen av andra smittsamma sjukdomar. Dessutom minskade resandet och migrationen vilket påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning 2020

Sammanfattning och bedömning

Under 2020 rapporterades inga humanfall av trikinos i Sverige. Diagnosen är ovanlig och sedan 2004 har endast sju fall rapporterats (varav ett anges ha smittats i Sverige). Folkhälsomyndighetens laboratorium har under året analyserat prover från 45 individer med frågeställning trikinos.

Läs mer