Tuberkulos klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget samt till Folkhälsomyndigheten. Tuberkulos är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.
Fall per år
Urval2021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997
Andel smittade i Sverige:14,0%16,0%14,0%16,0%14,0%16,0%13,0%11,0%13,0%19,0%16,0%21,0%22,0%22,0%24,0%31,0%28,0%9,0%8,0%10,0%7,0%5,0%7,0%7,0%2,0%
Andel smittade utomlands:75,0%83,0%85,0%83,0%84,0%83,0%87,0%89,0%87,0%81,0%83,0%77,0%76,0%75,0%70,0%61,0%53,0%29,0%24,0%22,0%17,0%16,0%16,0%19,0%3,0%
Andel som saknar uppgift:11,0%1,0%1,0%1,0%2,0%1,0%0,0%0,0%0,0%0,0%1,0%2,0%2,0%3,0%6,0%8,0%19,0%62,0%68,0%68,0%76,0%79,0%77,0%74,0%95,0%

Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997. Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige,
smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.

År 1997

Totalt 453 rapporterade fall.

 • 10 (2,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 15 (3,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 428 (95,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 335
 2. Somalia - 6
 3. Eritrea - 1
 4. Angola - 1
 5. Zambia - 1
 6. Irak - 1
 7. Kosovo - 1
 8. Senegal - 1
 9. Zimbabwe - 1
 10. Chile - 1
 11. Nigeria - 1

År 1998

Totalt 479 rapporterade fall.

 • 32 (7,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 92 (19,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 355 (74,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 321
 2. Somalia - 29
 3. Etiopien - 10
 4. Turkiet - 6
 5. Eritrea - 5
 6. Indien - 4
 7. Marocko - 3
 8. Finland - 3
 9. Rumänien - 2
 10. Polen - 2
 11. Pakistan - 2
 12. Kenya - 2
 13. Zimbabwe - 2
 14. Haiti - 1
 15. Ryssland - 1

År 1999

Totalt 491 rapporterade fall.

 • 33 (7,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 78 (16,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 380 (77,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 339
 2. Somalia - 16
 3. Etiopien - 11
 4. Irak - 7
 5. Thailand - 5
 6. Gambia - 4
 7. Iran - 3
 8. Indien - 3
 9. Eritrea - 2
 10. Bolivia - 2
 11. Turkiet - 2
 12. Libanon - 2
 13. Filippinerna - 2
 14. Brasilien - 2
 15. Peru - 2

År 2000

Totalt 456 rapporterade fall.

 • 25 (5,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 74 (16,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 357 (79,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 339
 2. Somalia - 25
 3. Etiopien - 7
 4. Eritrea - 5
 5. Pakistan - 4
 6. Uganda - 3
 7. Thailand - 2
 8. Bolivia - 2
 9. Kina - 2
 10. Vietnam - 2
 11. Turkiet - 2
 12. Tunisien - 2
 13. Filippinerna - 2
 14. Finland - 2
 15. Saudiarabien - 1

År 2001

Totalt 426 rapporterade fall.

 • 29 (7,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 73 (17,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 324 (76,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 310
 2. Somalia - 20
 3. Eritrea - 5
 4. Irak - 4
 5. Thailand - 3
 6. Pakistan - 3
 7. Chile - 3
 8. Kenya - 3
 9. Afghanistan - 2
 10. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 2
 11. Gambia - 2
 12. Etiopien - 2
 13. Filippinerna - 2
 14. Guinea-Bissau - 2
 15. Indien - 2

År 2002

Totalt 422 rapporterade fall.

 • 42 (10,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 91 (22,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 289 (68,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 267
 2. Somalia - 21
 3. Eritrea - 8
 4. Filippinerna - 5
 5. Thailand - 4
 6. Pakistan - 4
 7. Iran - 4
 8. Etiopien - 4
 9. Bangladesh - 4
 10. Irak - 3
 11. Ukraina - 3
 12. Uganda - 3
 13. Indien - 3
 14. Kongo, republiken - 2
 15. Marocko - 2

År 2003

Totalt 416 rapporterade fall.

 • 33 (8,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 100 (24,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 283 (68,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 273
 2. Somalia - 19
 3. Etiopien - 12
 4. Thailand - 8
 5. Eritrea - 6
 6. Irak - 6
 7. Turkiet - 6
 8. Indien - 5
 9. Uganda - 4
 10. Vietnam - 2
 11. Iran - 2
 12. Gambia - 2
 13. Filippinerna - 2
 14. Finland - 2
 15. Albanien - 2

År 2004

Totalt 476 rapporterade fall.

 • 45 (9,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 138 (29,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 293 (62,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 277
 2. Somalia - 40
 3. Eritrea - 10
 4. Indien - 9
 5. Afghanistan - 7
 6. Etiopien - 7
 7. Irak - 5
 8. Gambia - 5
 9. Filippinerna - 5
 10. Finland - 4
 11. Thailand - 3
 12. Bosnien och Hercegovina - 3
 13. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 3
 14. Peru - 3
 15. Turkiet - 2

År 2005

Totalt 577 rapporterade fall.

 • 161 (28,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 306 (53,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 110 (19,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 91
 2. Somalia - 86
 3. Thailand - 18
 4. Eritrea - 13
 5. Indien - 13
 6. Vietnam - 12
 7. Irak - 9
 8. Iran - 9
 9. Afghanistan - 9
 10. Filippinerna - 9
 11. Bosnien och Hercegovina - 8
 12. Polen - 7
 13. Etiopien - 7
 14. Pakistan - 7
 15. Peru - 6

År 2006

Totalt 489 rapporterade fall.

 • 152 (31,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 297 (61,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 40 (8,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Somalia - 77
 2. - 28
 3. Eritrea - 16
 4. Thailand - 16
 5. Irak - 13
 6. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 11
 7. Etiopien - 11
 8. Afghanistan - 10
 9. Vietnam - 9
 10. Bangladesh - 9
 11. Indien - 9
 12. Turkiet - 7
 13. Filippinerna - 7
 14. Serbien och Montenegro - 6
 15. Finland - 6

År 2007

Totalt 512 rapporterade fall.

 • 124 (24,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 360 (70,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 28 (6,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Somalia - 108
 2. - 25
 3. Etiopien - 20
 4. Thailand - 18
 5. Eritrea - 16
 6. Filippinerna - 13
 7. Irak - 12
 8. Vietnam - 11
 9. Afghanistan - 10
 10. Indien - 10
 11. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 8
 12. Bosnien och Hercegovina - 8
 13. Burundi - 7
 14. Pakistan - 6
 15. Uganda - 6

År 2008

Totalt 573 rapporterade fall.

 • 124 (22,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 432 (75,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 17 (3,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Somalia - 146
 2. Eritrea - 30
 3. Irak - 22
 4. Etiopien - 18
 5. Thailand - 18
 6. - 15
 7. Bosnien och Hercegovina - 12
 8. Pakistan - 10
 9. Iran - 9
 10. Serbien och Montenegro - 9
 11. Turkiet - 9
 12. Filippinerna - 8
 13. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 7
 14. Peru - 7
 15. Afghanistan - 7

År 2009

Totalt 626 rapporterade fall.

 • 136 (22,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 477 (76,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 13 (2,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Somalia - 175
 2. Eritrea - 28
 3. Thailand - 28
 4. Irak - 16
 5. - 13
 6. Pakistan - 12
 7. Etiopien - 11
 8. Indien - 11
 9. Bangladesh - 10
 10. Afghanistan - 9
 11. Turkiet - 9
 12. Kina - 8
 13. Bosnien och Hercegovina - 8
 14. Vietnam - 8
 15. Gambia - 8

År 2010

Totalt 676 rapporterade fall.

 • 139 (21,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 520 (77,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 17 (2,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Somalia - 227
 2. Etiopien - 26
 3. Eritrea - 22
 4. Irak - 21
 5. Thailand - 21
 6. - 15
 7. Afghanistan - 15
 8. Kenya - 13
 9. Indien - 11
 10. Filippinerna - 9
 11. Bosnien och Hercegovina - 8
 12. Bangladesh - 8
 13. Kina - 7
 14. Iran - 7
 15. Pakistan - 7

År 2011

Totalt 587 rapporterade fall.

 • 91 (16,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 488 (83,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 8 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Somalia - 201
 2. Eritrea - 28
 3. Indien - 21
 4. Thailand - 19
 5. Pakistan - 18
 6. Afghanistan - 17
 7. Etiopien - 13
 8. Irak - 10
 9. Filippinerna - 10
 10. Bosnien och Hercegovina - 9
 11. Vietnam - 9
 12. Kosovo - 9
 13. Rumänien - 8
 14. Mongoliet - 8
 15. Kina - 6

År 2012

Totalt 632 rapporterade fall.

 • 119 (19,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 511 (81,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Somalia - 176
 2. Eritrea - 27
 3. Etiopien - 23
 4. Thailand - 23
 5. Indien - 22
 6. Afghanistan - 20
 7. Irak - 15
 8. Kenya - 13
 9. Rumänien - 10
 10. Pakistan - 9
 11. Kina - 8
 12. Finland - 8
 13. Bosnien och Hercegovina - 8
 14. Mongoliet - 8
 15. Vietnam - 7

År 2013

Totalt 645 rapporterade fall.

 • 81 (13,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 559 (87,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 5 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Somalia - 208
 2. Eritrea - 37
 3. Etiopien - 28
 4. Afghanistan - 26
 5. Thailand - 23
 6. Pakistan - 14
 7. Bosnien och Hercegovina - 13
 8. Filippinerna - 13
 9. Kenya - 12
 10. Finland - 11
 11. Iran - 10
 12. Syrien - 8
 13. Indien - 8
 14. Vietnam - 7
 15. Uganda - 7

År 2014

Totalt 672 rapporterade fall.

 • 72 (11,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 596 (89,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 4 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Somalia - 206
 2. Eritrea - 63
 3. Etiopien - 32
 4. Afghanistan - 30
 5. Thailand - 18
 6. Indien - 18
 7. Filippinerna - 15
 8. Irak - 13
 9. Rumänien - 11
 10. Sudan - 10
 11. Kenya - 10
 12. Vietnam - 9
 13. Pakistan - 9
 14. Bangladesh - 8
 15. Iran - 6

År 2015

Totalt 830 rapporterade fall.

 • 107 (13,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 719 (87,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 4 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Somalia - 231
 2. Eritrea - 114
 3. Afghanistan - 41
 4. Etiopien - 34
 5. Thailand - 24
 6. Syrien - 16
 7. Irak - 14
 8. Rumänien - 12
 9. Sudan - 11
 10. Vietnam - 11
 11. Indien - 10
 12. Bosnien och Hercegovina - 9
 13. Kosovo - 9
 14. Kenya - 9
 15. Filippinerna - 8

År 2016

Totalt 723 rapporterade fall.

 • 117 (16,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 597 (83,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 9 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Somalia - 130
 2. Afghanistan - 109
 3. Eritrea - 84
 4. Etiopien - 25
 5. Thailand - 17
 6. Iran - 14
 7. Indien - 13
 8. Syrien - 12
 9. Vietnam - 12
 10. Irak - 11
 11. Kenya - 10
 12. Sudan - 8
 13. Utland - 7
 14. Pakistan - 7
 15. Kongo, republiken - 6

År 2017

Totalt 533 rapporterade fall.

 • 77 (14,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 449 (84,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 7 (2,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Somalia - 79
 2. Eritrea - 67
 3. Afghanistan - 43
 4. Thailand - 23
 5. Etiopien - 19
 6. Syrien - 16
 7. Indien - 13
 8. Utland - 11
 9. Rumänien - 11
 10. Pakistan - 9
 11. Mongoliet - 9
 12. Vietnam - 8
 13. Filippinerna - 8
 14. Sudan - 7
 15. Kenya - 7

År 2018

Totalt 501 rapporterade fall.

 • 80 (16,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 417 (83,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 4 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Eritrea - 59
 2. Somalia - 53
 3. Afghanistan - 30
 4. Thailand - 17
 5. Etiopien - 16
 6. Vietnam - 15
 7. Filippinerna - 15
 8. Utland - 14
 9. Irak - 12
 10. Syrien - 12
 11. Indien - 12
 12. Kenya - 10
 13. Sudan - 9
 14. Kosovo - 9
 15. Gambia - 8

År 2019

Totalt 490 rapporterade fall.

 • 71 (14,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 415 (85,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 4 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Somalia - 71
 2. Eritrea - 58
 3. Afghanistan - 24
 4. Thailand - 23
 5. Etiopien - 21
 6. Utland - 13
 7. Libyen - 11
 8. Indien - 11
 9. Vietnam - 10
 10. Kenya - 10
 11. Irak - 9
 12. Filippinerna - 9
 13. Mongoliet - 8
 14. Kina - 7
 15. Syrien - 7

År 2020

Totalt 334 rapporterade fall.

 • 54 (16,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 278 (83,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Somalia - 42
 2. Eritrea - 26
 3. Afghanistan - 19
 4. Filippinerna - 16
 5. Thailand - 15
 6. Libyen - 13
 7. Utland - 12
 8. Indien - 11
 9. Vietnam - 9
 10. Syrien - 8
 11. Iran - 7
 12. Etiopien - 6
 13. Rumänien - 6
 14. Uganda - 6
 15. Kosovo - 5

År 2021

Totalt 299 rapporterade fall.

 • 43 (14,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 224 (75,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 32 (11,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 38
 2. Somalia - 28
 3. Utland - 20
 4. Eritrea - 17
 5. Afghanistan - 15
 6. Indien - 12
 7. Thailand - 11
 8. Etiopien - 8
 9. Filippinerna - 8
 10. Sudan - 7
 11. Libyen - 7
 12. Syrien - 5
 13. Vietnam - 5
 14. Pakistan - 5
 15. Mongoliet - 5