Tuberkulos klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget samt till Folkhälsomyndigheten. Tuberkulos är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i utomlands.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/02/1,250/00/01/0,630/00/00/00/00/00/0
Dalarna 1/0,350/02/0,690/01/0,352/0,690/00/01/0,352/0,690/01/0,35
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 1/0,350/01/0,350/02/0,703/1,041/0,353/1,042/0,704/1,391/0,351/0,35
Halland 0/01/0,301/0,301/0,300/00/01/0,301/0,301/0,301/0,302/0,600/0
Jämtland 2/1,530/01/0,761/0,760/00/00/03/2,290/00/01/0,761/0,76
Jönköping 1/0,281/0,281/0,282/0,551/0,281/0,281/0,280/00/00/01/0,280/0
Kalmar 1/0,411/0,410/01/0,410/01/0,410/00/00/01/0,411/0,410/0
Kronoberg 2/0,990/00/04/1,991/0,500/01/0,500/00/00/00/01/0,50
Norrbotten 0/00/01/0,402/0,800/01/0,401/0,400/02/0,801/0,401/0,401/0,40
Skåne 3/0,223/0,224/0,291/0,076/0,446/0,444/0,295/0,362/0,151/0,075/0,366/0,44
Stockholm 9/0,389/0,3811/0,468/0,348/0,342/0,0814/0,5916/0,677/0,295/0,219/0,3812/0,50
Södermanland 1/0,341/0,341/0,340/01/0,340/00/01/0,340/00/01/0,340/0
Uppsala 1/0,263/0,783/0,780/00/01/0,262/0,521/0,263/0,781/0,262/0,521/0,26
Värmland 1/0,352/0,710/00/00/00/00/01/0,352/0,710/00/00/0
Västerbotten 1/0,371/0,373/1,100/00/02/0,740/00/01/0,370/02/0,740/0
Västernorrland 1/0,412/0,823/1,221/0,410/00/01/0,410/01/0,414/1,633/1,221/0,41
Västmanland 4/1,450/03/1,091/0,362/0,731/0,362/0,732/0,730/01/0,362/0,731/0,36
Västra Götaland 12/0,706/0,355/0,296/0,3512/0,701/0,064/0,233/0,178/0,465/0,293/0,176/0,35
Örebro 1/0,331/0,331/0,331/0,330/02/0,660/00/01/0,333/0,981/0,331/0,33
Östergötland 1/0,212/0,432/0,430/00/02/0,431/0,210/02/0,431/0,211/0,213/0,64
Totalt43/0,4233/0,3245/0,4429/0,2834/0,3326/0,2533/0,3236/0,3533/0,3230/0,2936/0,3536/0,35