Tuberkulos klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget samt till Folkhälsomyndigheten. Tuberkulos är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/01/0,630/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,350/00/00/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/00/00/01/0,350/00/00/00/01/0,350/00/00/0
Halland 0/00/00/00/00/00/01/0,310/00/00/00/00/0
Jämtland 0/00/00/01/0,770/00/00/00/01/0,770/00/00/0
Jönköping 0/01/0,280/01/0,280/00/00/01/0,280/01/0,280/00/0
Kalmar 0/00/01/0,410/00/00/00/00/00/01/0,410/00/0
Kronoberg 0/00/00/00/00/01/0,510/00/00/00/00/00/0
Norrbotten 0/01/0,400/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne 0/00/01/0,071/0,071/0,071/0,071/0,070/02/0,150/01/0,070/0
Stockholm 2/0,091/0,041/0,041/0,040/00/01/0,042/0,090/00/00/02/0,09
Södermanland 0/01/0,340/00/00/00/00/00/02/0,690/00/00/0
Uppsala 1/0,271/0,271/0,270/00/00/00/00/00/00/00/01/0,27
Värmland 0/00/00/01/0,360/00/00/00/00/01/0,360/00/0
Västerbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västernorrland 0/00/00/01/0,410/00/00/00/00/01/0,411/0,410/0
Västmanland 0/00/00/00/01/0,370/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland 1/0,064/0,241/0,060/04/0,241/0,061/0,066/0,352/0,121/0,063/0,183/0,18
Örebro 0/00/00/01/0,332/0,670/00/00/00/00/00/00/0
Östergötland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,22
Totalt4/0,049/0,095/0,059/0,098/0,083/0,034/0,049/0,099/0,095/0,055/0,057/0,07