Tuberkulos klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget samt till Folkhälsomyndigheten. Tuberkulos är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/00/01/0,651/0,650/00/01/0,650/00/00/00/0
Dalarna1/0,360/01/0,362/0,721/0,363/1,083/1,080/00/00/02/0,720/0
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg0/00/00/01/0,360/00/01/0,360/00/00/03/1,081/0,36
Halland0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,331/0,330/0
Jämtland0/00/00/00/00/00/00/01/0,780/00/01/0,780/0
Jönköping0/00/00/00/01/0,290/00/01/0,290/00/01/0,290/0
Kalmar0/00/01/0,420/00/00/01/0,420/00/01/0,420/01/0,42
Kronoberg0/00/00/01/0,540/00/02/1,080/01/0,540/00/00/0
Norrbotten0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,400/0
Skåne1/0,080/03/0,240/01/0,081/0,080/00/01/0,081/0,080/01/0,08
Stockholm0/01/0,044/0,194/0,192/0,092/0,091/0,044/0,192/0,095/0,242/0,093/0,14
Södermanland0/00/00/00/02/0,730/00/00/00/00/00/01/0,36
Uppsala0/00/00/00/00/00/00/01/0,290/02/0,590/01/0,29
Värmland0/00/01/0,360/00/00/00/00/01/0,360/01/0,360/0
Västerbotten1/0,380/00/00/00/00/01/0,380/00/00/00/00/0
Västernorrland0/00/01/0,410/01/0,411/0,412/0,820/01/0,410/00/00/0
Västmanland0/00/00/00/00/00/00/01/0,391/0,390/00/00/0
Västra Götaland1/0,061/0,060/02/0,122/0,123/0,180/02/0,125/0,311/0,064/0,254/0,25
Örebro1/0,350/01/0,350/01/0,350/00/00/01/0,351/0,351/0,350/0
Östergötland2/0,463/0,693/0,690/01/0,230/01/0,230/00/00/00/01/0,23
Totalt7/0,075/0,0515/0,1511/0,1113/0,1310/0,1012/0,1211/0,1113/0,1312/0,1217/0,1813/0,13