Tuberkulos klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget samt till Folkhälsomyndigheten. Tuberkulos är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,65
Dalarna 0/01/0,361/0,360/00/00/01/0,360/00/00/00/00/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 1/0,360/00/01/0,360/01/0,360/00/02/0,720/01/0,361/0,36
Halland 0/00/00/00/02/0,660/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland 0/00/00/01/0,790/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping 1/0,300/00/00/00/00/01/0,300/00/00/00/00/0
Kalmar 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten 0/00/00/01/0,400/00/00/00/01/0,400/00/00/0
Skåne 1/0,080/00/02/0,160/00/00/00/05/0,400/03/0,242/0,16
Stockholm 1/0,051/0,052/0,102/0,101/0,052/0,101/0,053/0,142/0,102/0,102/0,101/0,05
Södermanland 0/00/01/0,370/00/00/00/00/00/02/0,730/00/0
Uppsala 0/00/00/00/00/01/0,300/00/00/01/0,301/0,300/0
Värmland 0/00/01/0,370/00/00/00/00/00/00/02/0,730/0
Västerbotten 1/0,390/00/00/00/00/00/00/01/0,390/01/0,390/0
Västernorrland 0/00/00/00/01/0,410/01/0,410/00/00/00/00/0
Västmanland 0/01/0,390/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland 3/0,190/01/0,063/0,190/00/00/02/0,131/0,061/0,062/0,132/0,13
Örebro 0/01/0,360/00/02/0,710/00/00/00/00/00/00/0
Östergötland 1/0,230/00/00/02/0,460/02/0,461/0,231/0,230/00/00/0
Totalt9/0,094/0,046/0,0610/0,118/0,084/0,046/0,066/0,0613/0,146/0,0612/0,137/0,07