Tuberkulos klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget samt till Folkhälsomyndigheten. Tuberkulos är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 2/1,311/0,661/0,661/0,660/01/0,660/00/01/0,661/0,660/00/0
Dalarna 0/04/1,452/0,721/0,363/1,082/0,720/01/0,362/0,722/0,722/0,721/0,36
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/1,750/0
Gävleborg 2/0,722/0,722/0,721/0,363/1,080/00/02/0,723/1,082/0,724/1,453/1,08
Halland 1/0,331/0,331/0,330/00/00/00/01/0,330/00/01/0,330/0
Jämtland 2/1,580/00/02/1,580/00/02/1,580/02/1,580/01/0,790/0
Jönköping 0/00/02/0,591/0,294/1,181/0,291/0,290/00/01/0,292/0,592/0,59
Kalmar 1/0,431/0,433/1,281/0,430/01/0,430/02/0,860/00/01/0,432/0,86
Kronoberg 2/1,082/1,081/0,542/1,081/0,540/02/1,082/1,082/1,081/0,540/01/0,54
Norrbotten 1/0,402/0,800/02/0,800/04/1,610/01/0,401/0,403/1,212/0,802/0,80
Skåne 4/0,324/0,325/0,407/0,555/0,402/0,165/0,405/0,409/0,716/0,488/0,634/0,32
Stockholm 19/0,8912/0,5611/0,5210/0,4718/0,859/0,4214/0,6613/0,6116/0,7521/0,9920/0,9419/0,89
Södermanland 3/1,092/0,731/0,362/0,731/0,360/02/0,732/0,730/01/0,362/0,731/0,36
Uppsala 1/0,291/0,291/0,291/0,290/01/0,290/05/1,460/02/0,582/0,582/0,58
Värmland 2/0,732/0,732/0,732/0,730/00/00/04/1,461/0,370/03/1,100/0
Västerbotten 0/01/0,382/0,770/00/01/0,381/0,381/0,381/0,380/01/0,381/0,38
Västernorrland 1/0,412/0,833/1,242/0,830/02/0,830/02/0,831/0,412/0,832/0,830/0
Västmanland 0/01/0,396/2,345/1,952/0,783/1,170/02/0,780/00/03/1,172/0,78
Västra Götaland 4/0,255/0,317/0,4410/0,628/0,507/0,449/0,5611/0,6911/0,699/0,5612/0,758/0,50
Örebro 2/0,714/1,413/1,062/0,713/1,063/1,061/0,353/1,061/0,351/0,353/1,060/0
Östergötland 2/0,461/0,231/0,236/1,380/05/1,152/0,461/0,235/1,154/0,925/1,151/0,23
Totalt49/0,5148/0,5054/0,5758/0,6148/0,5042/0,4439/0,4158/0,6156/0,5956/0,5975/0,7849/0,51