Tuberkulos klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget samt till Folkhälsomyndigheten. Tuberkulos är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna 0/00/01/0,350/00/00/00/00/02/0,701/0,350/00/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/02/0,700/00/00/01/0,350/00/00/00/00/00/0
Halland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,78
Jönköping 0/01/0,280/00/01/0,280/00/01/0,281/0,280/00/00/0
Kalmar 0/00/00/01/0,410/00/01/0,410/00/01/0,411/0,410/0
Kronoberg 0/00/00/00/01/0,510/00/01/0,511/0,510/01/0,510/0
Norrbotten 0/00/00/00/00/01/0,400/00/00/01/0,400/00/0
Skåne 0/00/00/04/0,303/0,233/0,230/01/0,081/0,080/01/0,081/0,08
Stockholm 2/0,093/0,132/0,091/0,043/0,132/0,092/0,091/0,040/01/0,043/0,130/0
Södermanland 1/0,350/01/0,353/1,041/0,352/0,693/1,040/01/0,350/01/0,350/0
Uppsala 1/0,280/01/0,280/00/00/00/00/01/0,280/02/0,550/0
Värmland 0/00/00/00/00/01/0,360/00/00/01/0,361/0,362/0,72
Västerbotten 0/00/02/0,750/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västernorrland 1/0,410/00/00/01/0,410/00/00/00/01/0,410/00/0
Västmanland 0/00/01/0,370/01/0,370/01/0,370/00/00/00/01/0,37
Västra Götaland 0/02/0,121/0,065/0,302/0,121/0,061/0,064/0,241/0,061/0,061/0,063/0,18
Örebro 0/00/02/0,680/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Östergötland 0/01/0,220/01/0,220/00/01/0,221/0,221/0,220/00/00/0
Totalt5/0,059/0,0911/0,1115/0,1513/0,1311/0,119/0,099/0,099/0,097/0,0711/0,118/0,08