Tuberkulos klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget samt till Folkhälsomyndigheten. Tuberkulos är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/00/01/0,620/01/0,620/00/00/00/00/00/0
Dalarna0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,340/00/00/0
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg0/00/00/01/0,350/00/00/00/01/0,350/00/00/0
Halland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland0/00/00/01/0,770/00/00/00/01/0,770/00/00/0
Jönköping0/01/0,270/01/0,270/00/00/01/0,270/01/0,270/00/0
Kalmar0/00/01/0,410/00/00/00/00/00/01/0,410/00/0
Kronoberg0/00/00/00/00/00/01/0,500/00/00/00/00/0
Norrbotten0/01/0,390/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne0/00/01/0,071/0,070/01/0,071/0,070/02/0,140/01/0,070/0
Stockholm2/0,081/0,041/0,041/0,040/00/01/0,042/0,080/00/00/02/0,08
Södermanland0/01/0,340/00/00/00/00/00/01/0,340/00/00/0
Uppsala1/0,271/0,271/0,270/00/00/00/00/01/0,270/00/01/0,27
Värmland0/00/00/01/0,350/00/00/00/00/01/0,350/00/0
Västerbotten0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västernorrland0/00/00/01/0,400/00/00/00/00/01/0,401/0,400/0
Västmanland0/00/00/00/01/0,360/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland1/0,054/0,231/0,050/05/0,291/0,051/0,056/0,352/0,111/0,053/0,173/0,17
Örebro0/00/00/01/0,332/0,660/00/00/00/00/00/00/0
Östergötland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,21
Totalt4/0,039/0,085/0,049/0,088/0,073/0,024/0,039/0,089/0,085/0,045/0,047/0,06