Tuberkulos klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget samt till Folkhälsomyndigheten. Tuberkulos är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 1/0,631/0,630/01/0,630/00/00/01/0,630/01/0,630/00/0
Dalarna 0/01/0,351/0,353/1,043/1,042/0,700/01/0,352/0,700/01/0,351/0,35
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 3/1,052/0,701/0,351/0,352/0,700/02/0,703/1,051/0,352/0,700/01/0,35
Halland 0/02/0,610/02/0,610/01/0,301/0,303/0,911/0,304/1,211/0,301/0,30
Jämtland 1/0,770/02/1,541/0,770/00/01/0,772/1,541/0,770/00/00/0
Jönköping 0/00/01/0,280/02/0,552/0,551/0,280/00/01/0,282/0,550/0
Kalmar 0/01/0,410/01/0,410/01/0,412/0,820/02/0,821/0,410/01/0,41
Kronoberg 0/00/03/1,500/02/1,002/1,001/0,500/01/0,501/0,501/0,502/1,00
Norrbotten 1/0,400/01/0,400/01/0,400/01/0,401/0,400/01/0,402/0,803/1,20
Skåne 2/0,156/0,441/0,077/0,516/0,442/0,154/0,294/0,299/0,664/0,296/0,441/0,07
Stockholm 10/0,4312/0,519/0,3816/0,6819/0,8114/0,608/0,3416/0,685/0,2112/0,5111/0,477/0,30
Södermanland 1/0,341/0,340/01/0,342/0,684/1,361/0,341/0,342/0,680/00/00/0
Uppsala 0/00/00/01/0,271/0,271/0,270/00/01/0,271/0,272/0,530/0
Värmland 1/0,362/0,710/00/03/1,072/0,710/01/0,361/0,360/00/00/0
Västerbotten 2/0,740/00/01/0,371/0,370/01/0,372/0,741/0,370/00/00/0
Västernorrland 0/02/0,811/0,411/0,411/0,411/0,412/0,813/1,221/0,411/0,411/0,411/0,41
Västmanland 1/0,371/0,371/0,372/0,732/0,734/1,463/1,102/0,730/01/0,370/00/0
Västra Götaland 8/0,477/0,417/0,415/0,298/0,4711/0,6412/0,709/0,538/0,4710/0,583/0,188/0,47
Örebro 2/0,660/02/0,661/0,335/1,654/1,320/00/00/02/0,660/01/0,33
Östergötland 3/0,652/0,432/0,431/0,222/0,431/0,222/0,434/0,872/0,432/0,432/0,430/0
Totalt36/0,3540/0,3932/0,3145/0,4460/0,5952/0,5142/0,4153/0,5238/0,3744/0,4332/0,3127/0,26