Tuberkulos klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget samt till Folkhälsomyndigheten. Tuberkulos är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i utomlands.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 1/0,631/0,630/01/0,630/00/00/01/0,630/00/00/00/0
Dalarna 0/01/0,351/0,352/0,702/0,702/0,700/01/0,352/0,700/01/0,351/0,35
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 3/1,052/0,701/0,351/0,352/0,700/01/0,353/1,051/0,352/0,700/00/0
Halland 0/01/0,300/02/0,610/01/0,301/0,303/0,911/0,304/1,211/0,301/0,30
Jämtland 1/0,770/02/1,541/0,770/00/01/0,772/1,541/0,770/00/00/0
Jönköping 0/00/01/0,280/02/0,552/0,551/0,280/00/01/0,282/0,550/0
Kalmar 0/00/00/01/0,410/00/02/0,820/02/0,821/0,410/01/0,41
Kronoberg 0/00/03/1,500/01/0,502/1,001/0,500/01/0,501/0,501/0,502/1,00
Norrbotten 1/0,400/01/0,400/01/0,400/00/01/0,400/01/0,402/0,802/0,80
Skåne 1/0,076/0,441/0,076/0,444/0,291/0,073/0,224/0,299/0,663/0,226/0,441/0,07
Stockholm 8/0,349/0,387/0,3015/0,6416/0,6812/0,516/0,2611/0,475/0,2110/0,4310/0,437/0,30
Södermanland 0/01/0,340/01/0,341/0,343/1,021/0,341/0,341/0,340/00/00/0
Uppsala 0/00/00/01/0,271/0,271/0,270/00/01/0,271/0,270/00/0
Värmland 0/02/0,710/00/03/1,072/0,710/01/0,360/00/00/00/0
Västerbotten 2/0,740/00/01/0,371/0,370/01/0,372/0,741/0,370/00/00/0
Västernorrland 0/02/0,811/0,411/0,411/0,411/0,412/0,813/1,221/0,411/0,411/0,411/0,41
Västmanland 0/01/0,371/0,371/0,371/0,372/0,733/1,101/0,370/01/0,370/00/0
Västra Götaland 3/0,183/0,185/0,295/0,297/0,419/0,539/0,538/0,477/0,418/0,472/0,125/0,29
Örebro 2/0,660/02/0,660/05/1,654/1,320/00/00/02/0,660/01/0,33
Östergötland 3/0,652/0,432/0,431/0,222/0,431/0,222/0,433/0,652/0,432/0,430/00/0
Totalt25/0,2431/0,3028/0,2740/0,3950/0,4943/0,4234/0,3345/0,4435/0,3438/0,3726/0,2522/0,22