Tuberkulos klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget samt till Folkhälsomyndigheten. Tuberkulos är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,630/00/0
Dalarna 0/00/00/01/0,351/0,350/00/00/00/00/00/00/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/00/00/00/00/00/01/0,350/00/00/00/01/0,35
Halland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kalmar 0/01/0,410/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg 0/00/00/00/01/0,500/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten 0/00/00/00/00/00/01/0,400/00/00/00/01/0,40
Skåne 1/0,070/00/01/0,072/0,151/0,071/0,070/00/01/0,070/00/0
Stockholm 2/0,093/0,132/0,091/0,043/0,132/0,092/0,095/0,210/02/0,091/0,040/0
Södermanland 1/0,340/00/00/01/0,341/0,340/00/01/0,340/00/00/0
Uppsala 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,270/0
Värmland 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,360/00/00/0
Västerbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västernorrland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland 1/0,370/00/01/0,371/0,372/0,730/01/0,370/00/00/00/0
Västra Götaland 5/0,294/0,232/0,120/01/0,062/0,123/0,181/0,061/0,062/0,121/0,063/0,18
Örebro 0/00/00/01/0,330/00/00/00/00/00/00/00/0
Östergötland 0/00/00/00/00/00/00/01/0,220/00/02/0,430/0
Totalt10/0,108/0,084/0,045/0,0510/0,108/0,088/0,088/0,083/0,036/0,065/0,055/0,05