Tuberkulos klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget samt till Folkhälsomyndigheten. Tuberkulos är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/01/0,630/00/00/00/0
Dalarna 1/0,351/0,350/01/0,350/00/01/0,351/0,352/0,700/00/00/0
Gotland 1/1,660/00/00/00/01/1,660/00/00/01/1,661/1,663/4,99
Gävleborg 0/00/01/0,352/0,702/0,701/0,351/0,350/02/0,702/0,701/0,352/0,70
Halland 2/0,591/0,300/00/00/01/0,300/01/0,300/00/00/00/0
Jämtland 0/00/01/0,760/01/0,762/1,520/00/00/00/01/0,760/0
Jönköping 2/0,550/01/0,273/0,820/01/0,270/01/0,272/0,550/00/01/0,27
Kalmar 1/0,410/02/0,810/01/0,410/00/01/0,411/0,411/0,411/0,410/0
Kronoberg 0/00/00/01/0,490/01/0,491/0,491/0,490/00/00/01/0,49
Norrbotten 2/0,800/00/01/0,400/00/00/00/01/0,401/0,400/00/0
Skåne 4/0,291/0,076/0,433/0,223/0,224/0,293/0,223/0,222/0,145/0,363/0,221/0,07
Stockholm 6/0,259/0,386/0,256/0,254/0,177/0,299/0,388/0,334/0,178/0,3312/0,509/0,38
Södermanland 1/0,331/0,330/00/01/0,330/03/1,002/0,670/02/0,671/0,330/0
Uppsala 1/0,261/0,260/02/0,511/0,261/0,260/01/0,260/02/0,510/01/0,26
Värmland 0/02/0,710/01/0,350/00/01/0,351/0,350/00/01/0,351/0,35
Västerbotten 1/0,370/01/0,370/01/0,370/00/02/0,730/01/0,370/01/0,37
Västernorrland 0/01/0,411/0,412/0,821/0,411/0,410/00/04/1,640/02/0,821/0,41
Västmanland 2/0,720/02/0,721/0,362/0,721/0,362/0,720/02/0,722/0,721/0,360/0
Västra Götaland 4/0,234/0,235/0,295/0,296/0,354/0,234/0,235/0,295/0,298/0,464/0,236/0,35
Örebro 2/0,651/0,330/00/00/00/01/0,331/0,330/00/00/00/0
Östergötland 0/00/00/00/01/0,211/0,212/0,432/0,430/00/01/0,215/1,07
Totalt30/0,2922/0,2126/0,2528/0,2724/0,2326/0,2528/0,2731/0,3025/0,2433/0,3229/0,2832/0,31