Tuberkulos klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget samt till Folkhälsomyndigheten. Tuberkulos är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna0/01/0,340/01/0,340/00/00/00/00/00/00/00/0
Gotland0/00/00/00/00/01/1,670/00/00/00/00/00/0
Gävleborg0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,340/00/00/0
Halland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland0/00/00/00/00/01/0,760/00/00/00/00/00/0
Jönköping0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kalmar0/00/00/00/00/00/00/01/0,400/01/0,400/00/0
Kronoberg0/00/00/00/00/01/0,490/00/00/00/00/00/0
Norrbotten0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne1/0,071/0,070/00/00/00/01/0,073/0,210/01/0,070/00/0
Stockholm1/0,040/03/0,121/0,041/0,040/00/00/00/00/00/00/0
Södermanland0/00/00/00/01/0,330/00/01/0,330/00/00/00/0
Uppsala0/00/00/00/01/0,261/0,260/00/00/01/0,260/00/0
Värmland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västernorrland0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,400/00/00/0
Västmanland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland0/00/00/03/0,170/00/00/00/02/0,110/00/00/0
Örebro0/00/00/00/00/00/01/0,320/00/00/00/00/0
Östergötland0/00/00/00/01/0,210/00/00/00/00/00/00/0
Totalt2/0,012/0,013/0,025/0,044/0,034/0,032/0,015/0,044/0,033/0,020/00/0