Tuberkulos klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget samt till Folkhälsomyndigheten. Tuberkulos är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/01/0,630/00/00/00/0
Dalarna 0/01/0,350/01/0,350/00/00/00/00/00/00/00/0
Gotland 0/00/00/00/00/01/1,660/00/00/00/00/02/3,33
Gävleborg 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,351/0,351/0,351/0,35
Halland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland 0/00/00/00/00/01/0,760/00/00/00/00/00/0
Jönköping 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kalmar 0/00/00/00/00/00/00/01/0,410/01/0,410/00/0
Kronoberg 0/00/00/00/00/01/0,490/00/00/00/00/00/0
Norrbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne 1/0,071/0,070/00/00/00/01/0,072/0,140/01/0,071/0,070/0
Stockholm 1/0,040/03/0,132/0,081/0,040/01/0,040/01/0,040/02/0,083/0,13
Södermanland 0/00/00/00/01/0,330/00/01/0,330/00/00/00/0
Uppsala 0/00/00/00/01/0,261/0,260/00/00/01/0,260/00/0
Värmland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,350/0
Västerbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västernorrland 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,410/01/0,410/0
Västmanland 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,360/00/00/0
Västra Götaland 0/00/00/01/0,060/01/0,060/00/00/00/01/0,063/0,17
Örebro 0/00/00/00/00/00/01/0,330/00/00/00/00/0
Östergötland 0/00/00/00/01/0,210/00/00/00/00/00/02/0,43
Totalt2/0,022/0,023/0,034/0,044/0,045/0,053/0,035/0,054/0,044/0,047/0,0711/0,11