Tuberkulos klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget samt till Folkhälsomyndigheten. Tuberkulos är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

  Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
  Blekinge 0/00/00/01/0,631/0,630/00/01/0,630/00/00/00/0
  Dalarna 0/01/0,351/0,353/1,041/0,351/0,351/0,350/00/06/2,090/00/0
  Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/01/1,660/00/00/0
  Gävleborg 1/0,351/0,352/0,700/01/0,352/0,703/1,041/0,350/00/00/00/0
  Halland 1/0,302/0,590/00/00/00/01/0,300/00/00/00/00/0
  Jämtland 0/00/01/0,761/0,761/0,760/00/01/0,760/00/00/00/0
  Jönköping 1/0,271/0,271/0,271/0,270/00/01/0,270/01/0,270/00/00/0
  Kalmar 1/0,410/01/0,410/00/00/01/0,410/00/00/00/00/0
  Kronoberg 0/01/0,491/0,490/01/0,490/02/0,992/0,991/0,490/00/00/0
  Norrbotten 3/1,203/1,201/0,400/00/01/0,401/0,400/00/00/00/00/0
  Skåne 5/0,363/0,225/0,363/0,222/0,144/0,293/0,224/0,293/0,220/00/00/0
  Stockholm 10/0,428/0,3313/0,5413/0,5410/0,4211/0,4612/0,5013/0,547/0,294/0,170/00/0
  Södermanland 0/01/0,330/00/01/0,330/01/0,331/0,331/0,331/0,330/00/0
  Uppsala 3/0,772/0,511/0,260/04/1,033/0,771/0,260/01/0,260/00/00/0
  Värmland 0/00/00/00/00/02/0,710/00/00/00/00/00/0
  Västerbotten 1/0,371/0,371/0,370/01/0,372/0,731/0,370/00/02/0,730/00/0
  Västernorrland 0/01/0,410/02/0,820/00/00/01/0,411/0,410/00/00/0
  Västmanland 3/1,083/1,081/0,360/00/00/00/00/01/0,360/00/00/0
  Västra Götaland 3/0,173/0,171/0,069/0,526/0,352/0,126/0,358/0,468/0,4619/1,100/00/0
  Örebro 1/0,331/0,331/0,330/03/0,982/0,652/0,650/00/00/00/00/0
  Östergötland 2/0,432/0,432/0,432/0,431/0,211/0,212/0,432/0,431/0,210/00/00/0
  Totalt35/0,3434/0,3333/0,3235/0,3433/0,3231/0,3038/0,3734/0,3326/0,2532/0,310/00/0