Tuberkulos klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget samt till Folkhälsomyndigheten. Tuberkulos är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna 0/01/0,350/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/01/0,350/00/00/01/0,350/01/0,350/00/00/00/0
Halland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,270/00/00/0
Kalmar 0/00/01/0,410/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten 0/02/0,800/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne 1/0,070/01/0,070/00/00/00/00/00/00/00/01/0,07
Stockholm 1/0,041/0,041/0,041/0,040/00/02/0,084/0,172/0,080/00/01/0,04
Södermanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala 1/0,260/01/0,260/03/0,770/00/00/00/00/00/00/0
Värmland 0/00/00/00/00/01/0,350/00/00/01/0,350/00/0
Västerbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/02/0,730/00/0
Västernorrland 0/01/0,410/01/0,410/00/00/00/01/0,410/00/00/0
Västmanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland 0/02/0,120/01/0,061/0,061/0,061/0,061/0,062/0,121/0,061/0,062/0,12
Örebro 0/00/00/00/01/0,330/00/00/00/00/01/0,330/0
Östergötland 0/00/00/00/01/0,210/00/00/00/00/01/0,210/0
Totalt3/0,038/0,084/0,043/0,036/0,063/0,033/0,036/0,066/0,064/0,043/0,034/0,04