Tyfoidfeber klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas. Tyfoidfeber är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Tyfoidfeber 2013

Salmonella Typhi och Salmonella Paratyphi orsakar tyfoidfeber respektive paratyfoidfeber. Dessa räknas till de svåraste salmonellainfektionerna. Utöver gastrointestinala symptom ger framförallt allt tyfoidfeber blodförgiftning.

Utfall och trend

Under 2013 rapporterades 9 fall av paratyfoidfeber (S. Paratyphi A), vilket var hälften av vad som rapporterades föregående år (17 fall). Totalt rapporterades 19 fall av tyfoidfeber under 2013 vilket var nästan dubbelt så många som 2012 (11 fall) (figur 1).

Figur 1: Antal anmälda fall av paratyfoidfeber och tyfoidfeber 1997-2013

Paratyfoidfeber 2013

Ålder och kön

Medianåldern för fallen av paratyfoidfeber var 26 år med spridning mellan 10 och 68 år. Av paratyfoidfallen var majoriteten (67 %) kvinnor. Medianåldern för fallen med tyfoidfeber var 30 år med spridning mellan 3 och 70 år. Bland tyfoidfallen fanns 10 män och 9 kvinnor.

Smittland

Under 2013 var samtliga fall av paratyfoidfeber, och alla utom två fall av tyfoidfeber, smittade utomlands. Indien var det vanligaste smittlandet för tyfoidfeber (figur 2) medan Kambodja, Indien och Bangladesh var de vanligaste för paratyfoidfeber (figur 3).

Figur 2: Antal anmälda fall av tyfoidfeber per smittland, 2013

Paratyfoidfeber 2013

Figur 3: Antal anmälda fall av paratyfoidfeber per smittland, 2013

Paratyfoidfeber 2013