Tyfoidfeber klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas. Tyfoidfeber är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Tyfoidfeber 2001

Endast 10 fall av tyfoidfeber rapporterades under året. Samtliga personer hade smittats utomlands, 3 personer i Indien, 2 personer i Irak samt en person i vardera Egypten, Iran, Syrien, Turkiet och Ungern. Fem av de rapporterade personerna var under 15 år. För fyra personer anges att de ej var vaccinerade medan uppgift saknas för resterande sex personer.