Tyfoidfeber klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas. Tyfoidfeber är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Tyfoidfeber 2002

Antalet tyfoidfall har i flera år legat på en konstant låg nivå, med endast enstaka fall smittade i Sverige. Tio personer uppgavs smittade utomlands, varav åtta i Asien, en i Sydamerika och en i Nederländerna. Hälften av fallen inträffade i åldersgruppen 20-29 år. För fyra personer angavs att de ej var vaccinerade, medan uppgift om vaccinationsstatus saknades för de övriga.