Tyfoidfeber klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas. Tyfoidfeber är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Tyfoidfeber 2004

Under 2004 anmäldes åtta personer med tyfoidfeber. Samtliga var smittade i Asien (varav fem i Indien). Liksom tidigare år kom hälften av anmälningarna från Stockholms landsting. Till skillnad från året innan, då merparten av fallen anmäldes under andra halvåret, inföll alla fall 2004 före augusti månad.

Liksom tidigare år var de anmälda personerna unga, samtliga var under 40 år. Fem var män och tre kvinnor. Sex personer angavs vara ovaccinerade och för två personer var vaccinationsstatus okänd.