Tyfoidfeber klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas. Tyfoidfeber är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Tyfoidfeber 2018

Sammanfattning och bedömning

Under 2018 rapporterades 20 fall av tyfoidfeber (figur 1). Av samtliga rapporterade fall var 14 kvinnor. Medianåldern var 29 år (spridning 3-45 år). Under året rapporterades fyra fall från Sverige och 16 fall som smittade utomlands. Flest fall av tyfoidfeber rapporterades från Indien och Pakistan. Tyfoidfeber är fortsatt en ovanlig infektion i Sverige och de flesta smittas utomlands.

Figur 1. Antal fall med tyfoidfeber under åren 2009-2018.

Figur 1. Antal fall med tyfoidfeber under åren 2009-2018.

Läs mer

Årssammanfattning 2018
Sjukdomsinformation om tyfoidfeber
Tabellsamling – årsrapporter 2018
Diagramsamling 2018 (PDF, 1,6 MB)