Tyfoidfeber klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas. Tyfoidfeber är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

  Län/Regioner 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
  Blekinge 0/00/00/00/01/0,630/01/0,641/0,650/00/00/0
  Dalarna 0/00/02/0,690/00/00/02/0,710/00/01/0,361/0,36
  Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Gävleborg 0/00/01/0,350/00/00/00/00/00/00/00/0
  Halland 0/01/0,300/00/00/00/00/01/0,320/00/00/0
  Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Jönköping 1/0,270/00/02/0,550/00/00/00/01/0,290/00/0
  Kalmar 0/00/00/01/0,410/00/01/0,420/00/00/00/0
  Kronoberg 0/01/0,492/0,991/0,500/01/0,510/00/00/00/00/0
  Norrbotten 1/0,400/00/00/00/01/0,401/0,400/00/00/01/0,40
  Skåne 1/0,071/0,076/0,446/0,442/0,152/0,154/0,312/0,161/0,083/0,243/0,24
  Stockholm 3/0,135/0,218/0,347/0,306/0,264/0,188/0,3613/0,5914/0,653/0,145/0,24
  Södermanland 0/00/01/0,341/0,341/0,341/0,350/00/00/00/00/0
  Uppsala 3/0,770/02/0,520/02/0,541/0,280/01/0,291/0,291/0,290/0
  Värmland 0/00/01/0,350/00/00/01/0,360/00/00/01/0,37
  Västerbotten 0/00/00/00/01/0,370/00/00/00/00/02/0,77
  Västernorrland 0/00/01/0,410/00/00/00/00/00/00/00/0
  Västmanland 0/00/00/00/00/00/00/01/0,381/0,390/01/0,39
  Västra Götaland 2/0,121/0,064/0,231/0,066/0,351/0,063/0,183/0,180/03/0,191/0,06
  Örebro 0/01/0,330/00/00/00/00/02/0,691/0,350/01/0,36
  Östergötland 0/01/0,211/0,211/0,220/01/0,220/02/0,450/00/00/0
  Totalt11/0,1111/0,1129/0,2820/0,2019/0,1912/0,1221/0,2126/0,2719/0,2011/0,1216/0,17