Tyfoidfeber klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas. Tyfoidfeber är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i utomlands.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna 1/0,350/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,350/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/00/00/01/0,350/00/00/00/00/00/00/00/0
Halland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kalmar 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,500/01/0,50
Norrbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne 0/00/01/0,070/00/00/00/02/0,151/0,070/00/00/0
Stockholm 2/0,080/00/01/0,041/0,040/00/01/0,041/0,040/00/00/0
Södermanland 0/00/00/00/00/00/01/0,340/00/00/00/00/0
Uppsala 0/00/00/00/00/00/00/01/0,261/0,260/00/00/0
Värmland 0/00/00/00/00/01/0,350/00/00/00/00/00/0
Västerbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västernorrland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland 0/01/0,060/00/01/0,060/00/01/0,061/0,060/00/00/0
Örebro 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Östergötland 0/00/00/00/00/00/01/0,210/00/00/00/00/0
Totalt3/0,031/0,011/0,012/0,022/0,021/0,012/0,025/0,054/0,041/0,011/0,011/0,01