Under 1999 anmäldes 12 personer som smittade med Salmonella typhi, varav sju personer hade smittats i Asien, fyra personer i Afrika och en person i Europa. Fem av dessa personer angavs ej vara vaccinerade och för tre personer uppgavs att vaccination inte var relevant och för två personer att vaccinationsstatus var okänt. För resterande två personer saknades uppgift om vaccinationsstatus.