Tyfoidfeber 2000

Lyssna

Under år 2000 rapporterades 23 fall av tyfoidfeber. Två av dessa smittades i Sverige och för två personer saknas uppgift om smittland. Övriga personer smittades utomlands, framförallt i Asien där 13 personer smittades. För tio personer anges att de ej var vaccinerade, medan uppgift om vaccinationsstatus saknas för de övriga 13 personerna. Tio av de 23 fallen var yngre än 20 år och inga äldre än 60 år.