Endast 10 fall av tyfoidfeber rapporterades under året. Samtliga personer hade smittats utomlands, 3 personer i Indien, 2 personer i Irak samt en person i vardera Egypten, Iran, Syrien, Turkiet och Ungern. Fem av de rapporterade personerna var under 15 år. För fyra personer anges att de ej var vaccinerade medan uppgift saknas för resterande sex personer.