Tyfoidfeber 2003

Lyssna

Trenden var oförändrad från tidigare år. Samtliga anmälda fall smittades 2003 utomlands och hälften av dessa i Indien. Som vanligt var majoriteten av de smittade unga, under 40 års ålder. Fallen var relativt jämnt spridda över året, med noll till två anmälningar per månad förutom i augusti då det liksom tidigare år sågs en liten ansamling.

Tio personer angavs ej vara vaccinerade, för en person uppgavs att vaccination ej var relevant och för tre personer att vaccinationsstatus var okänt.