Tyfoidfeber är en svår men ovanlig sjukdom som orsakas av Salmonella Typhi. Bakterien förekommer endast hos människor till skillnad från de vanliga salmonellabakterierna. Majoriteten av fallen i Sverige är utlandssmittade. Det finns vaccin mot sjukdomen. Under 2010 anmäldes 23 fall varav 19 var utlandssmittade. Inhemska fall av tyfoidfeber har oftast smittats av en person som smittats utomlands. De vanligaste smittländerna under 2010 var Indien, Libanon och Bangladesh. Majoriteten av fallen (65 %) var vuxna i åldersgruppen 20–49 år. Av fallen var liksom tidigare år majoriteten män (65 %). Flest fall anmäldes under augusti och september.