Sammanfattning och bedömning

Under 2018 rapporterades 20 fall av tyfoidfeber (figur 1). Av samtliga rapporterade fall var 14 kvinnor. Medianåldern var 29 år (spridning 3-45 år). Under året rapporterades fyra fall från Sverige och 16 fall som smittade utomlands. Flest fall av tyfoidfeber rapporterades från Indien och Pakistan. Tyfoidfeber är fortsatt en ovanlig infektion i Sverige och de flesta smittas utomlands.

Figur 1. Antal fall med tyfoidfeber under åren 2009-2018.

Figur 1. Antal fall med tyfoidfeber under åren 2009-2018.

Läs mer

Årssammanfattning 2018
Sjukdomsinformation om tyfoidfeber
Tabellsamling – årsrapporter 2018
Diagramsamling 2018 (PDF, 1,6 MB)