Infektion som orsakas av Vibrio cholerae av andra serotyper än O1 eller O139 respektive Vibrio cholerae av serotyp O1 eller O139 som inte är toxinbildande är enligt smittskyddslagen anmälningspliktiga sjukdomar liksom V. parahaemolyticus, V. vulnificus och V. alginolyticus. Inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Sjukdomen blev anmälningspliktig den första juli 2004.

I vissa fall kan vibriobakterierna orsaka badsårsfeber.

Statistik för toxinbildande vibrio cholerae (O1 och O139) finns under Kolera

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Blekinge 4/2,525/3,152/1,263/1,8810/6,260/00/02/1,282/1,300/00/0
Dalarna 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gotland 0/01/1,641/1,662/3,355/8,440/01/1,720/00/00/00/0
Gävleborg 3/1,041/0,354/1,393/1,046/2,091/0,354/1,410/03/1,071/0,360/0
Halland 8/2,357/2,065/1,4811/3,2913/3,954/1,231/0,313/0,953/0,973/0,982/0,66
Jämtland 0/00/01/0,760/00/01/0,770/00/01/0,790/00/0
Jönköping 2/0,542/0,541/0,274/1,107/1,946/1,684/1,130/03/0,876/1,761/0,29
Kalmar 4/1,624/1,624/1,632/0,8114/5,721/0,412/0,832/0,842/0,852/0,862/0,86
Kronoberg 1/0,492/0,982/0,991/0,508/4,000/02/1,031/0,522/1,062/1,070/0
Norrbotten 0/00/01/0,401/0,400/01/0,400/00/00/02/0,800/0
Skåne 5/0,369/0,646/0,4313/0,9436/2,646/0,459/0,6810/0,7719/1,477/0,559/0,71
Stockholm 11/0,4621/0,875/0,2115/0,6320/0,858/0,357/0,317/0,3115/0,686/0,283/0,14
Södermanland 0/05/1,660/04/1,347/2,381/0,341/0,351/0,351/0,360/00/0
Uppsala 0/01/0,250/02/0,522/0,530/01/0,280/04/1,150/01/0,29
Värmland 2/0,711/0,350/02/0,716/2,131/0,360/02/0,720/03/1,102/0,73
Västerbotten 1/0,362/0,733/1,104/1,474/1,481/0,370/00/03/1,141/0,380/0
Västernorrland 0/01/0,411/0,414/1,631/0,410/01/0,414/1,645/2,061/0,410/0
Västmanland 0/01/0,360/03/1,093/1,100/00/00/00/00/01/0,39
Västra Götaland 20/1,1516/0,9215/0,8610/0,5824/1,4015/0,8911/0,667/0,428/0,496/0,373/0,19
Örebro 4/1,302/0,653/0,982/0,667/2,322/0,671/0,341/0,341/0,352/0,701/0,35
Östergötland 1/0,214/0,852/0,434/0,865/1,080/02/0,443/0,675/1,131/0,232/0,46
Totalt66/0,6385/0,8156/0,5490/0,87178/1,7448/0,4747/0,4743/0,4477/0,7943/0,4527/0,28