Vibrioinfektioner – sjukdomsstatistik

Lyssna

Infektion som orsakas av Vibrio cholerae av andra serotyper än O1 eller O139 respektive Vibrio cholerae av serotyp O1 eller O139 som inte är toxinbildande är enligt smittskyddslagen anmälningspliktiga sjukdomar liksom V. parahaemolyticus, V. vulnificus och V. alginolyticus.

Inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Sjukdomen blev anmälningspliktig den första juli 2004.

Statistiken grundar sig på den region där första anmälan av sjukdomen rapporteras och där första fallet skapas. Variabeln som används är statistikgrundande smittskyddsenhet.

Läs mer:

Sjukdomsinformation

Årsrapport Län/Regioner

Vibrioinfektion exklusive kolera 2023

Sammanfattning och bedömning

Under 2023 rapporterades 47 fall av vibrioinfektioner (figur 1) vilket är på liknande nivå jämfört med 2022 (n=66).

Till skillnad från tidigare år smittades fler utomlands (57 procent) än i Sverige. Av de som smittades utomlands smittades 22 fall i olika sydeuropeiska länder. Antalet fall som smittades i Sverige var 16 och för 4 fall saknas information om smittland (figur 1). Medianåldern var 47 år (spridning 0–85 år) och liksom tidigare år rapporterades fler män (n=31) än kvinnor (n=17).

Höga vattentemperaturer gynnar tillväxt av naturligt förekommande vibriobakterier vilket i sin tur ökar risken att insjukna i samband med bad. Att så få fall smittades i Sverige under 2023 beror sannolikt på den ovanligt regniga sommaren vilket ledde till att färre personer badade än normalt.

Bland fall som smittats i Sverige (n=16) var öroninfektion den vanligaste typen av vibrioinfektion (n=9) följt av sårinfektion (n=7), majoriteten av dessa smittades under juli–september (n=12).

Figur 1. Antalet fall av vibrioinfektion smittade i Sverige, smittade utanför Sverige, där uppgift saknas samt totalt antal smittade under åren 2014–2023.

Under 2018 smittades 135 fall i Sverige, öriga år från 15-67 fall. Mellan 5-36 fall smittades utomlands. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 2. Säsongsvariation av vibrioinfektioner smittade i Sverige, smittade utanför Sverige och där uppgift saknas under 2023.

I juli och augusti smittades flest fall i Sverige. Utlandssmitta var vanligast i juli, augusti oh oktober. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Läs mer

Månadsstatistik 2017 för samtliga fall

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.

Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Samtliga fall av Vibrioinfektioner – sjukdomsstatistik (2017)
Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Dalarna 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Gotland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Gävleborg 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,35 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Halland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0,92 1 / 0,31 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Jämtland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,77 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Jönköping 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,28 1 / 0,28 3 / 0,84 0 / 0 1 / 0,28 0 / 0 0 / 0
Kalmar 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,41 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Kronoberg 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Norrbotten 0 / 0 1 / 0,40 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Skåne 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,07 2 / 0,15 1 / 0,07 0 / 0 1 / 0,07 1 / 0,07
Stockholm 2 / 0,09 0 / 0 1 / 0,04 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,04 1 / 0,04 2 / 0,09 1 / 0,04 0 / 0
Södermanland 0 / 0 0 / 0 1 / 0,34 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Uppsala 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Värmland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,36 0 / 0 0 / 0
Västerbotten 1 / 0,37 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Västernorrland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Västmanland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Västra Götaland 2 / 0,12 1 / 0,06 0 / 0 0 / 0 1 / 0,06 1 / 0,06 0 / 0 4 / 0,24 1 / 0,06 1 / 0,06 3 / 0,18 1 / 0,06
Örebro 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0,67 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Östergötland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Totalt 5 / 0,05 2 / 0,02 2 / 0,02 1 / 0,01 1 / 0,01 2 / 0,02 3 / 0,03 13 / 0,13 7 / 0,07 5 / 0,05 5 / 0,05 2 / 0,02