Vibrioinfektioner – sjukdomsstatistik

Lyssna

Infektion som orsakas av Vibrio cholerae av andra serotyper än O1 eller O139 respektive Vibrio cholerae av serotyp O1 eller O139 som inte är toxinbildande är enligt smittskyddslagen anmälningspliktiga sjukdomar liksom V. parahaemolyticus, V. vulnificus och V. alginolyticus.

Inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Sjukdomen blev anmälningspliktig den första juli 2004.

Statistiken grundar sig på den region där första anmälan av sjukdomen rapporteras och där första fallet skapas. Variabeln som används är statistikgrundande smittskyddsenhet.

Läs mer:

Sjukdomsinformation

Årsrapport Län/Regioner

Vibrioinfektion exklusive kolera – Vibrio species 2016

Vibriobakterier är vanliga i bräckt vatten men kan även förekomma i sötvatten och saltvatten. Under varma somrar när vattentemperaturen under en längre period är högre än normalt gynnas bakterietillväxten. Har man ett sår på kroppen och badar utomhus kan det ge en sårinfektion. I ett fåtal fall kan infektionen nå blodbanan och leda till blodförgiftning. Bakterierna kan även orsaka infektion i yttre hörselgången (öroninflammation) och tarminfektion. Även den som äter rå fisk eller råa skaldjur riskerar att smittas.

Utfall

Incidensen var 0,5 fall per 100 000 invånare 2016, och det totala antalet fall 47. Under 2013 och 2015 låg incidensen på liknande nivåer medan den under 2014 var 0,8 vilket berodde på den långa och varma sommaren då antalet fall ökade (figur 1)

Figur 1. Antal fall med vibrioinfektion smittade i Sverige och utomlands samt incidens (fall per 100 000 invånare) totalt 2006–2016.

Antal fall med vibrioinfektion smittade i Sverige och utomlands samt incidens (fall per 100 000 invånare) totalt 2006–2016.

Ålder och kön

Av samtliga rapporterade fall var medianåldern för vibrioinfektion 38 år med en spridning mellan 3 och 88 år under 2016. Liksom under tidigare år rapporterades fler män än kvinnor med vibrioinfektion 2016. Av fallen var 29 män (62 procent) och 18 kvinnor (38 procent).

Klinisk bild

Av de fall som smittades i Sverige rapporterades tolv fall med öroninflammation, sex med sårinfektion och två fall med tarminfektion. Öroninflammation rapporterades framför allt hos yngre personer, nio av fallen med öroninflammation var yngre än 30 år.

Bland de utlandssmittade rapporterades 13 fall med öroninflammation (varav sex yngre än 30 år), sju med sårinfektion och två fall med blodförgiftning (figur 2).

Figur 2. Andel med öroninflammation, sårinfektion, magtarminfektion och blodförgiftning av de som smittats i Sverige respektive utomlands under 2016.

Figur 2. Andel med öroninflammation, sårinfektion, magtarminfektion och blodförgiftning av de som smittats i Sverige respektive utomlands under 2016.

Smittland

Under året rapporterades 21 fall som smittade i Sverige och 22 fall som smittade utomlands och för fyra fall saknades information om smittland. Under året rapporterades flest fall från Thailand (fyra fall), Grekland (tre fall), Kroatien (tre fall) från övriga länder rapporterades ett fall vardera.

Säsongsvariation

Sommarvädret i Sverige uppvisade höga temperaturer från slutet av juli och var fortsatt varmt i augusti och september. De fall som smittades i Sverige rapporterades också främst i augusti och september.

Under dessa två månader inträffade sammanlagt 12 inhemska fall. Fallen som smittades utomlands fördelade sig ganska jämnt över året (figur 3).  

Figur 3. Antalet fall med vibrioinfektion smittade i Sverige och utomlands per månad 2016.

Antalet fall med vibrioinfektion smittade i Sverige och utomlands per månad 2016.

Läs mer i artikeln Heat Wave–Associated Vibriosis, Sweden and Finland, 2014, se länk nedan.

Mikrobiologi

Av det totala antalet fall rapporterades 18 fall med V. alginolyticus, 7 fall med V. parahaemolyticus, 14 fall med icke artbestämd Vibrio, 5 fall med Vibrio cholerae serotyp icke-O1/O139 (det vill säga icke toxinbildande V. cholerae) och ett fall vardera med V. fluvialis, V. vulnificus och V harveyi.

Se fördjupad information om mikrobiologi

Sammanfattande bedömning

Antalet fall som rapporteras smittade i Sverige är beroende av vädret under sommarmånaderna men även längden på säsongen har stor betydelse. Vattnets temperatur och vädret samverkar till hur många som badar eller utövar andra vattenaktiviteter och hur många som därmed kan bli smittade.

Vädret och vattentemperaturen påverkar även hur långt norrut fallen inträffar. Under 2016 inträffade fallen under sensommaren eftersom värmen kom först i slutet av juli och något fall inträffade så långt norrut som i Västernorrland. De fall som rapporteras smittade i Sverige rapporteras vanligen från de södra delarna av landet, från Svealand och Götaland. Liksom tidigare år dominerade fall med V. cholerae på Ostkusten och fall med V. parahaemolyticus samt V. alginolyticus på Västkusten.

Läs mer

Årsstatistik för samtliga fall

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland.

Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Samtliga fall av Vibrioinfektioner – sjukdomsstatistik
Län/Regioner 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Blekinge 0 / 0 2 / 1,27 4 / 2,52 5 / 3,15 2 / 1,26 3 / 1,88 10 / 6,26 0 / 0 0 / 0 2 / 1,28 2 / 1,30
Dalarna 1 / 0,35 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Gotland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1,64 1 / 1,66 2 / 3,35 5 / 8,44 0 / 0 1 / 1,72 0 / 0 0 / 0
Gävleborg 0 / 0 2 / 0,70 3 / 1,04 1 / 0,35 4 / 1,39 3 / 1,04 6 / 2,09 1 / 0,35 4 / 1,41 0 / 0 3 / 1,07
Halland 0 / 0 5 / 1,45 8 / 2,33 7 / 2,06 5 / 1,48 11 / 3,29 13 / 3,95 4 / 1,23 1 / 0,31 3 / 0,95 3 / 0,97
Jämtland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,76 0 / 0 0 / 0 1 / 0,77 0 / 0 0 / 0 1 / 0,79
Jönköping 1 / 0,27 1 / 0,27 2 / 0,54 2 / 0,54 1 / 0,27 4 / 1,10 7 / 1,94 6 / 1,68 4 / 1,13 0 / 0 3 / 0,87
Kalmar 0 / 0 1 / 0,41 4 / 1,61 4 / 1,62 4 / 1,63 2 / 0,81 14 / 5,72 1 / 0,41 2 / 0,83 2 / 0,84 2 / 0,85
Kronoberg 0 / 0 3 / 1,47 1 / 0,49 2 / 0,98 2 / 0,99 1 / 0,50 8 / 4,00 0 / 0 2 / 1,03 1 / 0,52 2 / 1,06
Norrbotten 1 / 0,40 1 / 0,40 0 / 0 0 / 0 1 / 0,40 1 / 0,40 0 / 0 1 / 0,40 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Skåne 2 / 0,14 9 / 0,63 5 / 0,35 9 / 0,64 6 / 0,43 13 / 0,94 36 / 2,64 6 / 0,45 9 / 0,68 10 / 0,77 19 / 1,47
Stockholm 7 / 0,29 10 / 0,41 11 / 0,45 21 / 0,87 5 / 0,21 15 / 0,63 20 / 0,85 8 / 0,35 7 / 0,31 7 / 0,31 15 / 0,68
Södermanland 2 / 0,66 1 / 0,33 0 / 0 5 / 1,66 0 / 0 4 / 1,34 7 / 2,38 1 / 0,34 1 / 0,35 1 / 0,35 1 / 0,36
Uppsala 1 / 0,25 1 / 0,25 0 / 0 1 / 0,25 0 / 0 2 / 0,52 2 / 0,53 0 / 0 1 / 0,28 0 / 0 4 / 1,15
Värmland 0 / 0 2 / 0,71 2 / 0,70 1 / 0,35 0 / 0 2 / 0,71 6 / 2,13 1 / 0,36 0 / 0 2 / 0,72 0 / 0
Västerbotten 2 / 0,72 1 / 0,36 1 / 0,36 2 / 0,73 3 / 1,10 4 / 1,47 4 / 1,48 1 / 0,37 0 / 0 0 / 0 3 / 1,14
Västernorrland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,41 1 / 0,41 4 / 1,63 1 / 0,41 0 / 0 1 / 0,41 4 / 1,64 5 / 2,06
Västmanland 0 / 0 1 / 0,36 0 / 0 1 / 0,36 0 / 0 3 / 1,09 3 / 1,10 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Västra Götaland 3 / 0,17 6 / 0,34 20 / 1,14 16 / 0,92 15 / 0,86 10 / 0,58 24 / 1,40 15 / 0,89 11 / 0,66 7 / 0,42 8 / 0,49
Örebro 0 / 0 1 / 0,32 4 / 1,30 2 / 0,65 3 / 0,98 2 / 0,66 7 / 2,32 2 / 0,67 1 / 0,34 1 / 0,34 1 / 0,35
Östergötland 0 / 0 0 / 0 1 / 0,21 4 / 0,85 2 / 0,43 4 / 0,86 5 / 1,08 0 / 0 2 / 0,44 3 / 0,67 5 / 1,13
Totalt 20 / 0,19 47 / 0,45 66 / 0,63 85 / 0,81 56 / 0,54 90 / 0,87 178 / 1,74 48 / 0,47 47 / 0,47 43 / 0,44 77 / 0,79