Vibrioinfektioner – sjukdomsstatistik

Lyssna

Infektion som orsakas av Vibrio cholerae av andra serotyper än O1 eller O139 respektive Vibrio cholerae av serotyp O1 eller O139 som inte är toxinbildande är enligt smittskyddslagen anmälningspliktiga sjukdomar liksom V. parahaemolyticus, V. vulnificus och V. alginolyticus. Inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Sjukdomen blev anmälningspliktig den första juli 2004.

I vissa fall kan vibriobakterierna orsaka badsårsfeber.

Statistik för toxinbildande vibrio cholerae (O1 och O139) finns under Kolera

Sjukdomsinformation

Årsrapport Län/Regioner

Vibrioinfektioner 2009

Sjukdomen blev anmälningspliktig 1 juli 2004.

Under 2009 rapporterades totalt 20 fall av Vibrio-infektion. Av dessa rapporterades 15 med V. cholerae serotyp icke-O1/O139 och 3 fall med V. parahaemolyticus samt 2 V. alginolyticus. 10 av fallen rapporterades med inhemsk smitta.

Trender

Antalet anmälda fall var ungefär detsamma som under de svala somrarna 2005, 2007 och 2008. Under den varma sommaren 2006 rapporterades 23 fall som smittats i Sverige.

Ålder och kön

Hälften av fallen var i åldrarna 0–24 år. Tre gånger så många män som kvinnor insjuknade, 15 respektive 5 personer.

Smittväg och smittland

10 personer rapporterades med öron-näsa-hals-infektion, som i 9 av fallen orsakades av V. cholerae serotyp icke-O1/O139. Av dessa hade 8 smittats i Sverige och 1 i Spanien. Det tionde fallet av öron-näsa-hals-infektion rapporterades smittad med V. parahaemolyticus i Sverige.

4 fall med mag-tarminfektion rapporterades, varav 2 smittade med V. parahaemolyticus via mat i Thailand och 2 med V. cholerae serotyp icke-O1/O139. Av den sistnämnda serotypen var 1 fall smittat i Sverige och 1 i Indonesien.

Av de 4 personer som rapporterades med sårinfektion var 2 smittade med V. alginolyticus, 1 i Sydafrika och 1 i Spanien. De 2 andra var smittade med V. cholerae serotyp icke-O1/O139, 1 i Thailand och 1 i Bulgarien.

Slutligen rapporterades 1 man smittad i Sverige med V. cholerae serotyp icke-O1/O139 i urinen.

Tidsmässig spridning

Samtliga inhemska fall rapporterades under mars-september.

Geografisk spridning inom landet

Av de 10 inhemska fallen rapporterades alla smittade i södra Sverige

Årsstatistik för samtliga fall

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland. Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Samtliga fall av Vibrioinfektioner – sjukdomsstatistik
Län/Regioner 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Blekinge 2 / 1,26 4 / 2,52 5 / 3,15 2 / 1,26 3 / 1,88 10 / 6,26 0 / 0 0 / 0 2 / 1,28 2 / 1,30 0 / 0
Dalarna 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Gotland 0 / 0 0 / 0 1 / 1,64 1 / 1,66 2 / 3,35 5 / 8,44 0 / 0 1 / 1,72 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Gävleborg 3 / 1,04 3 / 1,04 1 / 0,35 4 / 1,39 3 / 1,04 6 / 2,09 1 / 0,35 4 / 1,41 0 / 0 3 / 1,07 1 / 0,36
Halland 2 / 0,58 8 / 2,33 7 / 2,06 5 / 1,48 11 / 3,29 13 / 3,95 4 / 1,23 1 / 0,31 3 / 0,95 3 / 0,97 3 / 0,98
Jämtland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,76 0 / 0 0 / 0 1 / 0,77 0 / 0 0 / 0 1 / 0,79 0 / 0
Jönköping 0 / 0 2 / 0,54 2 / 0,54 1 / 0,27 4 / 1,10 7 / 1,94 6 / 1,68 4 / 1,13 0 / 0 3 / 0,87 6 / 1,76
Kalmar 0 / 0 4 / 1,61 4 / 1,62 4 / 1,63 2 / 0,81 14 / 5,72 1 / 0,41 2 / 0,83 2 / 0,84 2 / 0,85 2 / 0,86
Kronoberg 2 / 0,98 1 / 0,49 2 / 0,98 2 / 0,99 1 / 0,50 8 / 4,00 0 / 0 2 / 1,03 1 / 0,52 2 / 1,06 2 / 1,07
Norrbotten 1 / 0,40 0 / 0 0 / 0 1 / 0,40 1 / 0,40 0 / 0 1 / 0,40 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0,80
Skåne 6 / 0,42 5 / 0,35 9 / 0,64 6 / 0,43 13 / 0,94 36 / 2,64 6 / 0,45 9 / 0,68 10 / 0,77 19 / 1,47 7 / 0,55
Stockholm 8 / 0,33 11 / 0,45 21 / 0,87 5 / 0,21 15 / 0,63 20 / 0,85 8 / 0,35 7 / 0,31 7 / 0,31 15 / 0,68 6 / 0,28
Södermanland 2 / 0,66 0 / 0 5 / 1,66 0 / 0 4 / 1,34 7 / 2,38 1 / 0,34 1 / 0,35 1 / 0,35 1 / 0,36 0 / 0
Uppsala 3 / 0,75 0 / 0 1 / 0,25 0 / 0 2 / 0,52 2 / 0,53 0 / 0 1 / 0,28 0 / 0 4 / 1,15 0 / 0
Värmland 1 / 0,35 2 / 0,70 1 / 0,35 0 / 0 2 / 0,71 6 / 2,13 1 / 0,36 0 / 0 2 / 0,72 0 / 0 3 / 1,10
Västerbotten 0 / 0 1 / 0,36 2 / 0,73 3 / 1,10 4 / 1,47 4 / 1,48 1 / 0,37 0 / 0 0 / 0 3 / 1,14 1 / 0,38
Västernorrland 0 / 0 0 / 0 1 / 0,41 1 / 0,41 4 / 1,63 1 / 0,41 0 / 0 1 / 0,41 4 / 1,64 5 / 2,06 1 / 0,41
Västmanland 1 / 0,36 0 / 0 1 / 0,36 0 / 0 3 / 1,09 3 / 1,10 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Västra Götaland 5 / 0,28 20 / 1,14 16 / 0,92 15 / 0,86 10 / 0,58 24 / 1,40 15 / 0,89 11 / 0,66 7 / 0,42 8 / 0,49 6 / 0,37
Örebro 1 / 0,32 4 / 1,30 2 / 0,65 3 / 0,98 2 / 0,66 7 / 2,32 2 / 0,67 1 / 0,34 1 / 0,34 1 / 0,35 2 / 0,70
Östergötland 0 / 0 1 / 0,21 4 / 0,85 2 / 0,43 4 / 0,86 5 / 1,08 0 / 0 2 / 0,44 3 / 0,67 5 / 1,13 1 / 0,23
Totalt 37 / 0,35 66 / 0,63 85 / 0,81 56 / 0,54 90 / 0,87 178 / 1,74 48 / 0,47 47 / 0,47 43 / 0,44 77 / 0,79 43 / 0,45