Vibrioinfektioner – sjukdomsstatistik

Lyssna

Infektion som orsakas av Vibrio cholerae av andra serotyper än O1 eller O139 respektive Vibrio cholerae av serotyp O1 eller O139 som inte är toxinbildande är enligt smittskyddslagen anmälningspliktiga sjukdomar liksom V. parahaemolyticus, V. vulnificus och V. alginolyticus.

Inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Sjukdomen blev anmälningspliktig den första juli 2004.

Statistiken grundar sig på den region där första anmälan av sjukdomen rapporteras och där första fallet skapas. Variabeln som används är statistikgrundande smittskyddsenhet.

Läs mer:

Sjukdomsinformation

Årsrapport Län/Regioner

Vibrioinfektioner 2010

Under 2010 rapporterades totalt 30 fall med vibrioinfektion varav 18 med inhemsk smittkälla. I 8 fall varav 4 inhemska rapporterades vibrioinfektion utan angivande av species. 10 fall hade infekterats med V. cholerae varav 2 med serotyp O1 (utan förmåga till koleratoxinproduktion) och 8 med icke-O1/O139. Resten utgjordes av andra Vibrio species.

Trender

Liksom under den varma sommaren 2006 då 23 inhemska fall rapporterades sågs ett ökat antal smittade i Sverige sommaren 2010. I likhet med tidigare år dominerade år 2010 V. cholerae på ostkusten medan framför allt V.parahaemolyticus och V. alginolyticus rapporterades på västkusten.

Ålder och kön

Hälften av fallen rapporterades i åldrarna 0-24 år. Fler män än kvinnor insjuknade, 18 respektive 12 personer.

Smittväg och smittland

Tre huvudtyper av vibrioinfektion kan urskiljas hos patienterna; yttre otiter, tarminfektioner och sårinfektioner.

10 personer rapporterades med öron-näsa-hals-infektion, varav 7 hade smittats i Sverige med fynd av V. cholerae hos patienter som badat på ostkusten och V. alginolyticus på västkusten. Endast 3 utlandssmittade rapporterades.

Endast utlandssmittade fall rapporterades med magtarminfektion, totalt 5 varav 3 smittade med V. cholerae via mat i Thailand. 2 av dessa hade bott på närliggande hotell vid samma tidpunkt. Båda var V. cholerae serotyp O1 biotyp El Tor utan förmåga att producera koleratoxin. Med PFGE-analys påvisades samma mönster hos de 2 isolaten. Fynd av toxin-negativa V. cholerae O1 har publicerats tidigare från ett flertal länder och bland annat från 13 patienter som sjukhusvårdats i samband med ett lokalt kolerautbrott i Indien.

Av de 15 personer som rapporterades med sårinfektion eller badsårsfeber var 11 smittade i Sverige varav 2 med icke artbestämd Vibrio, 1 med V. alginolyticus, 3 med V. cholerae serotyp icke-O1/O139 och 4 med V. parahaemolyticus. Av de, som insjuknade med badsårsfeber hade 3 fall, varav 1 dödsfall, infekterats med V. cholerae efter bad i södra och mellersta Östersjön och 3 fall med V. parahaemolyticus efter bad på Västkusten. Patienterna med V. cholerae-infektion var mellan 50 och 65 år gamla och de med V.parahaemolyticus infektion var äldre, 62-81 år.

Tidsmässig spridning

De inhemska fallen inträffade under sommarmånaderna.

Geografisk spridning inom landet

Av de 18 inhemska fallen rapporterades de smittade framför allt i Götaland men också Svealand.

Årsstatistik för samtliga fall

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland.

Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Samtliga fall av Vibrioinfektioner – sjukdomsstatistik
Län/Regioner 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Blekinge 0 / 0 2 / 0 4 / 0 5 / 0 2 / 0 3 / 0 10 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 2 / 0
Dalarna 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Gotland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 1 / 0 2 / 0 5 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0
Gävleborg 0 / 0 2 / 0 3 / 0 1 / 0 4 / 0 3 / 0 6 / 0 1 / 0 4 / 0 0 / 0 3 / 0
Halland 0 / 0 5 / 0 8 / 0 7 / 0 5 / 0 11 / 0 13 / 0 4 / 0 1 / 0 3 / 0 3 / 0
Jämtland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0
Jönköping 1 / 0 1 / 0 2 / 0 2 / 0 1 / 0 4 / 0 7 / 0 6 / 0 4 / 0 0 / 0 3 / 0
Kalmar 0 / 0 1 / 0 4 / 0 4 / 0 4 / 0 2 / 0 14 / 0 1 / 0 2 / 0 2 / 0 2 / 0
Kronoberg 0 / 0 3 / 0 1 / 0 2 / 0 2 / 0 1 / 0 8 / 0 0 / 0 2 / 0 1 / 0 2 / 0
Norrbotten 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Skåne 2 / 0 9 / 0 5 / 0 9 / 0 6 / 0 13 / 0 36 / 0 6 / 0 9 / 0 10 / 0 19 / 0
Stockholm 7 / 0 10 / 0 11 / 0 21 / 0 5 / 0 15 / 0 20 / 0 8 / 0 7 / 0 7 / 0 15 / 0
Södermanland 2 / 0 1 / 0 0 / 0 5 / 0 0 / 0 4 / 0 7 / 0 1 / 0 1 / 0 1 / 0 1 / 0
Uppsala 1 / 0 1 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 2 / 0 2 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 4 / 0
Värmland 0 / 0 2 / 0 2 / 0 1 / 0 0 / 0 2 / 0 6 / 0 1 / 0 0 / 0 2 / 0 0 / 0
Västerbotten 2 / 0 1 / 0 1 / 0 2 / 0 3 / 0 4 / 0 4 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0
Västernorrland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 1 / 0 4 / 0 1 / 0 0 / 0 1 / 0 4 / 0 5 / 0
Västmanland 0 / 0 1 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 3 / 0 3 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Västra Götaland 3 / 0 6 / 0 20 / 0 16 / 0 15 / 0 10 / 0 24 / 0 15 / 0 11 / 0 7 / 0 8 / 0
Örebro 0 / 0 1 / 0 4 / 0 2 / 0 3 / 0 2 / 0 7 / 0 2 / 0 1 / 0 1 / 0 1 / 0
Östergötland 0 / 0 0 / 0 1 / 0 4 / 0 2 / 0 4 / 0 5 / 0 0 / 0 2 / 0 3 / 0 5 / 0
Totalt 20 / 0 47 / 0 66 / 0 85 / 0 56 / 0 90 / 0 178 / 0 48 / 0 47 / 0 43 / 0 77 / 0