Sjukdomen blev anmälningspliktig 1 juli 2004.

Under 2009 rapporterades totalt 20 fall av Vibrio-infektion. Av dessa rapporterades 15 med V. cholerae serotyp icke-O1/O139 och 3 fall med V. parahaemolyticus samt 2 V. alginolyticus. 10 av fallen rapporterades med inhemsk smitta.

Trender

Antalet anmälda fall var ungefär detsamma som under de svala somrarna 2005, 2007 och 2008. Under den varma sommaren 2006 rapporterades 23 fall som smittats i Sverige.

Ålder och kön

Hälften av fallen var i åldrarna 0–24 år. Tre gånger så många män som kvinnor insjuknade, 15 respektive 5 personer.

Smittväg och smittland

10 personer rapporterades med öron-näsa-hals-infektion, som i 9 av fallen orsakades av V. cholerae serotyp icke-O1/O139. Av dessa hade 8 smittats i Sverige och 1 i Spanien. Det tionde fallet av öron-näsa-hals-infektion rapporterades smittad med V. parahaemolyticus i Sverige.

4 fall med mag-tarminfektion rapporterades, varav 2 smittade med V. parahaemolyticus via mat i Thailand och 2 med V. cholerae serotyp icke-O1/O139. Av den sistnämnda serotypen var 1 fall smittat i Sverige och 1 i Indonesien.
Av de 4 personer som rapporterades med sårinfektion var 2 smittade med V. alginolyticus, 1 i Sydafrika och 1 i Spanien. De 2 andra var smittade med V. cholerae serotyp icke-O1/O139, 1 i Thailand och 1 i Bulgarien.

Slutligen rapporterades 1 man smittad i Sverige med V. cholerae serotyp icke-O1/O139 i urinen.

Tidsmässig spridning

Samtliga inhemska fall rapporterades under mars-september.

Geografisk spridning inom landet

Av de 10 inhemska fallen rapporterades alla smittade i södra Sverige