Sammanfattning och bedömning

Under 2019 rapporterades 3 fall av zikavirusinfektion i Sverige (2018: n=0; 2017: n=16; 2016: n=34), i alla tre fallen rörde det sig om tidigare genomgången infektion. Folkhälsomyndighetens laboratorium har analyserat prover från 411 individer med frågeställningen zikavirusinfektion, en fortsatt minskning jämfört med de senaste åren (2018: n=411; 2017: n=585; 2016: n=896). Sedan 2017 har en avmattning av smittspridningen i Central- och Sydamerika observerats, vilket till stora delar kan förklaras med den ökande immuniteten i befolkningen. Sporadiska fall och mindre utbrott av infektion med zikavirus har rapporterats från länder i Afrika och Asien.

Läs mer

Årssammanfattning 2019

Sjukdomsinformation om zikavirusinfektion
Tabellsamling – årsrapporter 2019