Vaccinationsstatistik

Lyssna

Här visar vi statistik om vaccinationer inom barnvaccinationsprogrammet, vaccination mot covid-19 och vaccination mot influensa.

Underliggande sidor

 • Statistik om vaccinationer inom barnvaccinationsprogrammet

  Det nationella vaccinationsregistret (NVR) används sedan år 2022 för uppföljning av vaccinationstäckning för alla vaccinationer som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

 • Statistik för vaccination mot covid-19

  Vaccinationer mot covid-19 har pågått sedan december 2020. Rekommendationer om vaccination har ändrats för olika åldersgrupper över tid. Även statistikredovisning för vaccinationer mot covid-19 har ändrats över tid.

 • Statistik för influensavaccinationer

  Personer över 65 års ålder rekommenderas årlig vaccination mot influensa. Hur stor andel som väljer att vaccinera sig övervakas nationellt genom årlig insamling av regional vaccinationsstatistik från smittskyddsläkarna.

 • Statistik om HPV-vaccinationer 2007–2017

  Registrering av uppgifter om HPV-vaccinationer startades 2006 inom ramen för ett forskningsprojekt. Sedan 2013 rapporteras vaccinationer som ges inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn till det nationella vaccinationsregistret.