Publiceringsplan för statistik i Folkhälsodata och FolkhälsoStudio

Lyssna

Statistik i Folkhälsodata och Folkhälsostudio uppdateras löpande under året och uppdatering sker samtidigt i båda verktygen från en gemensam databas.

Planen revideras löpande. Senaste revidering 2023-09-05.

Publiceringar veckovis

 • Torsdagar (senast) varje vecka publiceras vaccinationer, falldata och PCR-testning för covid-19 (Smittsamma sjukdomar)

Publiceringar månadsvis

 • Antibiotikaförsäljning

Publiceringar årsvis, sker senast i slutet av respektive månad

Januari

 • Arbetslöshet, registerbaserad
 • Ohälsotal
 • Sjuk- och aktivitetsersättning

Februari

 • Flyttningar
 • Folkmängd
 • Svenska HALT

Mars

 • Medellivslängd vid födelsen

April

 • Antibiotikastatistik, försäljning
 • Familjer efter familjestorlek
 • Familjer med låga inkomster
 • Inkomsttagare med hög respektive låg inkomst
 • Kommunalekonomisk utjämning

Maj

 • Arbetslöshet, Arbetsmarknadsundersökningen (AKU)
 • Utbildningsnivå

Juni

 • Inskrivning i förskolan
 • Spädbarnsdödlighet

Augusti

 • Ekonomisk standard

September

 • Barnvaccinationer

Oktober

 • Alkoholindex, dödlighet
 • Behörighet till gymnasieskolan
 • Cancer (lunga, bröst, prostata, tjock- och ändtarm, hud), dödlighet
 • Cirkulationsorganens sjukdomar, dödlighet
 • Diabetes, dödlighet
 • Fallolyckor äldre, vårdade
 • Förtida dödlighet
 • Malignt melanom, dödlighet
 • Läkemedels- och narkotikaförgiftningar, dödlighet
 • Skador och förgiftningar, dödlighet
 • Suicid, dödlighet

November

 • Rökande spädbarnsföräldrar

December

 • Förvärvsarbetande
 • Gymnasieexamen inom 4 år
 • Hjärtinfarkt, vårdade
 • Olyckor barn, vårdade
 • Skattesats
 • Stroke, vårdade
 • Tobaksanvändning gravida
 • Våldsrelaterad skada, vårdade

Månad ej beslutad

 • BMI för barn

Publiceringar mer sällan än årsvis

 • December 2023: Miljöhälsoenkäten vuxen 2023 publiceras
 • Ej beslutad tidpunkt för publicering: Miljöhälsoenkäten barn 2027
 • November 2024: Nationella folkhälsoenkäten 2024 publiceras
 • Mars 2027: Skolbarns hälsovanor enkät 2025 publiceras