Publiceringsplan för statistik i Folkhälsodata och FolkhälsoStudio

Lyssna

Statistik i Folkhälsodata och Folkhälsostudio uppdateras löpande under året och uppdatering sker samtidigt i båda verktygen från en gemensam databas.

Planen revideras löpande. Senaste revidering 2023-10-20.

Publiceringar veckovis

 • Torsdagar (senast) varje vecka publiceras vaccinationer, falldata och PCR-testning för covid-19 (Smittsamma sjukdomar)

Publiceringar månadsvis

 • Antibiotikaförsäljning

Publiceringar årsvis, sker senast i slutet av respektive månad

Januari

 • Arbetslöshet, registerbaserad

Februari

 • Flyttningar
 • Folkmängd

Mars

 • Svenska HALT

April

 • Familjer efter familjestorlek
 • Familjer med låga inkomster
 • Inkomsttagare med hög respektive låg inkomst
 • Medellivslängd vid födelsen

Maj

 • Arbetslöshet, Arbetsmarknadsundersökningen (AKU)
 • Barnvaccinationer
 • Utbildningsnivå

Juni

 • Inskrivning i förskolan
 • Spädbarnsdödlighet

September

 • Tobaksrökning i hemmet

Oktober

 • Behörighet till gymnasieskolan
 • Ekonomisk standard
 • Valdata

November

 • Alkoholindex, dödlighet
 • Cancer (lunga, bröst, prostata, tjock- och ändtarm, hud), dödlighet
 • Cirkulationsorganens sjukdomar, dödlighet
 • Fallolyckor äldre, vårdade
 • Förtida dödlighet
 • Hjärtinfarkt, vårdade
 • Läkemedels- och narkotikaförgiftningar, dödlighet
 • Malignt melanom, dödlighet
 • Olyckor barn, vårdade
 • Skador och förgiftningar, dödlighet
 • Stroke, vårdade
 • Suicid, dödlighet
 • Våldsrelaterad skada, vårdade

December

 • Förvärvsarbetande
 • Gymnasieexamen inom 4 år
 • Skattesats
 • Tobaksanvändning under tidig graviditet

Publiceringar mer sällan än årsvis

 • Januari 2024: Miljöhälsoenkäten vuxen 2023 publiceras
 • Ej planerad tidpunkt för publicering: Miljöhälsoenkäten barn 2027
 • November 2024: Nationella folkhälsoenkäten 2024 publiceras
 • Mars 2027: Skolbarns hälsovanor enkät 2025-26 publiceras