Öppna jämförelser

Genom öppna jämförelser kan du bland annat jämföra folkhälsan och kvaliteten inom skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård, i hela Sverige.

Förutom Öppna jämförelser folkhälsa görs öppna jämförelser inom många olika områden som finns redovisade hos Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting. Här följer exempel på olika områden för Öppna jämförelser:

 • Skola: grundskola, gymnasieskola
 • Socialtjänst: ekonomiskt bistånd, krisberedskap inom socialtjänsten, missbruks- och beroendevård, social barn- och ungdomsvård, stöd till personer med funktionsnedsättning, våld i nära relationer, vård och omsorg om äldre samt brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorg och funktionshinderområdet
 • Hälsa och sjukvård
 • Samhällsplanering och säkerhet: Kollektivtrafik, miljöarbetet, planläggning och tidsåtgång samt trygghet och säkerhet
 • Jämställdhet: politisk representation, arbetsvillkor och service till invånarna
 • Företagsklimat

Syftet med Öppna jämförelser är att stimulera regioner och kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. Öppna jämförelser ger insyn och medborgarna i ett demokratiskt samhälle har rätt till full insyn i vad gemensamt finansierade verksamheter åstadkommer.

Webbinarium

Så här kan du använda rapporten Öppna jämförelser folkhälsa 2019

Ny rapport 2019

 • Öppna jämförelser folkhälsa 2019

  Utgivningsår 2019 Författare Folkhälsomyndigheten

  Rapporten Öppna jämförelser folkhälsa 2019 har tagits fram av Folkhälsomyndigheten i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Bläddra och läs…

 • Öppna jämförelser folkhälsa 2019 - Faktablad

  Utgivningsår 2019 Författare Folkhälsomyndigheten

  Faktablad för kommun- och regionledning Öppna jämförelser folkhälsa 2019: Ett underlag som kan användas av politiska nämnder och ledningsgrupper, men…

Kontakt

Marlene Makenzius
Tfn: 010-205 29 30

Öppna jämförelser hos andra

Gå till toppen av sidan