Filmad presentation – Resultat från Folkhälsan i Sverige 2023

Lyssna

Här kan du se en film där vi presenterar resultat från uppföljningen inom Folkhälsan i Sverige. I filmen får du ta del av resultat från årsrapporten Folkhälsan i Sverige 2023 samt resultat från rapporter inom de åtta målområdena och hälsa.

Filmad presentation – Resultat från Folkhälsan i Sverige 2023

Här kan du se en film där vi presenterar resultat från uppföljningen inom Folkhälsan i Sverige. I filmen får du ta del av resultat från årsrapporten Folkhälsan i Sverige 2023 samt resultat från rapporter inom de åtta målområdena och hälsa.

Resultaten visar övergripande att folkhälsan i Sverige har förbättrats men den skiljer sig fortfarande stort mellan grupper i samhället. Även livsvillkoren och levnadsvanorna skiljer sig åt mellan olika grupper. På vissa områden och i vissa grupper ses till och med en försämring av hälsan och dess bestämningsfaktorer.

Detta och mer ingående statistik per målområde och för ett antal hälsoutfall finns att ta del av i denna film. I filmen beskrivs också uppföljningssystemet Folkhälsan i Sverige på en övergripande nivå samt var på hemsidan det finns mer information om hur hälsan utvecklas över tid.

Utvalda bilder av de som visas i presentationen i filmen:

Folkhälsan i Sverige – presentation (PowerPoint, 7,5 MB)

Läs mer