Mat, fysisk aktivitet, övervikt och fetma

Lyssna

Vi arbetar med att ta fram kunskap, följa upp, utvärdera, vägleda och sprida kunskap om områdena mat, fysisk aktivitet, övervikt och fetma. Vi samverkar med lokala, regionala, nationella och internationella aktörer inom området och målet är att vårt arbete ska leda till en god och jämlik hälsa i befolkningen.

Nyheter

 • Kartläggning visar behov av att stärka familjecentraler

  Publicerad:

  En ny kartläggning visar att landets familjecentraler som erbjuder stöd och samordnad kontakt med olika aktörer, i stor utsträckning fungerar väl. Samtidigt finns det ett behov av en mer enhetlig styrning och stöd till verksamheterna för att de ska kunna utvecklas långsiktigt.

 • Hög förekomst av övervikt och fetma bland skolelever

  Publicerad:

  Ungefär var fjärde 6–9-åring har övervikt eller fetma, visar data från kommunerna som samlats in av Folkhälsomyndigheten. När det gäller äldre barn som ingår i undersökningen Skolbarns hälsovanor ligger förekomsten av övervikt och fetma kvar på en hög nivå bland barn 11–15 år.

 • Rörelse och rätt belastning viktigt i arbetslivet

  Publicerad:

  Folkhälsomyndigheten samarbetar med Arbetsmiljöverket för att främja rörelsevariation i arbetslivet. En ny publikation ska ge arbetsgivare stöd i att skapa goda förutsättningar för rörelse och rätt belastning för sina medarbetare.

Fler nyheter

Publikationer

 • Sverige – Fysisk aktivitet faktablad 2021

  Publicerad:

  Faktabladet ger en lägesbild kring Sveriges arbete med att främja fysisk aktivitet. Faktabladen ger en övergripande bild av vilka sektorer i samhället som är involverade i arbetet och hur skola, idrott, samhällsplanering, olika styrdokument och arbetssätt hjälper till att få fler att röra på sig mer.

 • Matmiljö i Sverige – En kartläggande litteraturöversikt

  Publicerad:

  Kartläggande litteraturöversikt av svensk forskning som publicerats om matmiljö i Sverige. Matmiljö kan definieras som den del av ett livsmedelssystem där människor interagerar med systemet för att välja vad de ska köpa, tillaga och äta.

 • Detaljhandelns utbud av livsmedel påverkar hälsa och hållbarhet

  Publicerad:

  Rapporten är en del av ett regeringsuppdrag om att ta fram förslag på nationella mål, indikatorer och insatsområden som ska ge en inriktning för arbetet med hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion.

Fler publikationer