Mat, fysisk aktivitet, övervikt och fetma

Lyssna

Vi arbetar med att ta fram kunskap, följa upp, utvärdera, vägleda och sprida kunskap om områdena mat, fysisk aktivitet, övervikt och fetma. Vi samverkar med lokala, regionala, nationella och internationella aktörer inom området och målet är att vårt arbete ska leda till en god och jämlik hälsa i befolkningen.

Nyheter

 • Hälsan bland de yngsta behöver förbättras

  Publicerad:

  Det finns hälsomässiga utmaningar bland de yngsta i befolkningen och hälsan är ojämlikt fördelad. Det visar en ny kartläggning från Folkhälsomyndigheten.

 • Ungdomsmottagningar viktigt stöd för ungas psykiska hälsa

  Publicerad:

  Med utgångspunkt i ungdomars egna behov främjar och stödjer ungdomsmottagningarna psykisk hälsa. Det är ett unikt arbetssätt som kompletterar insatser från andra aktörer. Det visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten.

 • Hållbara samhällen behövs för att motverka övervikt och fetma

  Publicerad:

  Den 4 mars uppmärksammas Världsfetmadagen, i år med fokus på hälsofrämjande och hållbara samhällen. Samtidigt presenterar Folhälsomyndigheten en ny analys som ger ökad kunskap om utvecklingen av övervikt och fetma i Sverige över tid.

Fler nyheter

Publikationer

Fler publikationer