De flesta former av friluftsliv betyder fysisk aktivitet, som i sig har många positiva hälsoeffekter för både kropp och själ. Men att utöva friluftsliv kan också vara mer stillsamma möten med naturen, som också ger möjlighet till socialt umgänge i en avkopplande miljö.

Flera undersökningar visar att vi mår bra av friluftsliv. Det kan till exempel innebära minskad stress, stärkt kognitiv förmåga, förbättrad psykisk hälsa och mer fysisk aktivitet. Vissa forskare menar till och med att vi skulle bli lyckligare och känna större livskraft om vi fick en starkare koppling till naturen

Läs mer

Här kan du läsa mer om kopplingen mellan friluftsliv och folkhälsa samt Folkhälsomyndighetens arbete. På Naturvårdsverkets webbplats finns mer information om friluftslivspolitiken och uppdragets delar.