Friluftsliv

I december 2012 beslutade regeringen om tio mätbara mål för friluftslivspolitiken, som ska ha uppnåtts fram till 2020. Folkhälsomyndigheten har samordningsansvar för mål nio, Friluftsliv för god folkhälsa (skrivelse 2012/13:51) vilket innebär att vi på olika sätt uppmärksammar hur natur- och kulturlandskapet kan vara en möjlig arena för fysisk aktivitet, avkoppling, rekreation och återhämtning.

De flesta former av friluftsliv betyder fysisk aktivitet, som i sig har många positiva hälsoeffekter för både kropp och själ. Men att utöva friluftsliv kan också vara mer stillsamma möten med naturen, som också ger möjlighet till socialt umgänge i en avkopplande miljö.

Flera undersökningar visar att vi mår bra av friluftsliv. Att vara ute i naturen kan till exempel medföra minskad stress, stärka kognitiv förmåga, förbättra psykisk hälsa, främja fysisk aktivitet och underlätta social interaktion. Vissa forskare menar till och med att vi skulle bli lyckligare och känna större livskraft om vi fick en starkare koppling till naturen.

Läs mer

Här kan du läsa mer om kopplingen mellan friluftsliv och folkhälsa samt Folkhälsomyndighetens arbete. På Naturvårdsverkets webbplats finns mer information om friluftslivspolitiken och uppdragets delar.

 • Friluftsliv för bättre folkhälsa

  Friluftslivet spelar en viktig roll för folkhälsan – att få möjlighet att vara ute i naturen kan ge många hälsovinster för både den fysiska och psykiska hälsan.

 • Friluftsvanor i befolkningen

  SCB:s statistik kring utövande av friluftsliv (2008–2014) visar att omkring en tredjedel av befolkningen är friluftsaktiv, dvs. har varit ute i skog och mark minst en gång i veckan, motsvarande minst…

 • Samhällsplaneringens roll för utövande av friluftslivet

  En förutsättning för att ta del av naturens hälsofrämjande effekter är att den ska vara tillgänglig för alla och att vi har tillgång till grönska i vår boende- och vardagsmiljö.

 • Friluftslivspolitiken

  I december 2012 beslutade regeringen om tio mätbara mål för friluftslivspolitiken, som ska ha uppnåtts fram till 2020. Folkhälsomyndigheten har samordningsansvar för mål nio, Friluftsliv för god folkhälsa…

 • Folkhälsomyndighetens arbete

  Folkhälsomyndigheten ansvarar enligt myndighetens instruktion för friluftslivspolitikens mål nio – friluftsliv för god folkhälsa.

 • Måluppföljning för friluftslivet

  En andra måluppföljning av friluftslivspolitiken kommer att genomföras och rapporteras in till Miljödepartementet 2019.

Uteliv i coronatider

Naturen fyller många funktioner i coronatider. Här kan du promenera och vara fysiskt aktiv, finna lugn, reflektera och få återhämtning. Risken att bli smittad är dessutom mindre utomhus än inomhus. Men tänk på att hålla ett avstånd till andra.

Aktuellt om covid-19 och coronavirus samt frågor och svar

Gå till toppen av sidan