Statistik om mat

Lyssna

Vi följer matvanorna i befolkningen genom olika nationella undersökningar. Frågorna som ställs kan ge en indikation på hur matvanorna i befolkningen utvecklas.

Underliggande innehåll

  • Statistik om barns matvanor

    Barns matvanor har förändrats över tid och varierar med kön och ålder. Andelen barn som dagligen äter grönsaker har ökat medan andelen som dagligen äter frukt har minskat.

  • Statistik om vuxnas matvanor

    Det vi äter kan främja hälsa och välbefinnande och förebygga ohälsa, men också leda till ohälsa. Vi följer befolkningens matvanor med hjälp av fyra indikatorer i undersökningen Hälsa på lika villkor. Dessa är konsumtion av grönsaker och rotfrukter, frukt och bär, fisk och skaldjur samt sötad dryck.