Statistik om övervikt och fetma

Lyssna

Övervikt och fetma ökar i befolkningen, men den är också ojämlikt fördelad. Här kan du ta del av nationell statistik och uppföljning av övervikt och fetma.

En kontinuerlig uppföljning av övervikt och fetma i hela befolkningen är centralt för att kunna utforma och följa upp insatser för att förebygga och behandla övervikt och fetma.

Underliggande innehåll