Analystyp
Indikation Feber, buksmärta, hudutslag, eosinofili, diarré, gallbesvär, gulsot.
Provmaterial

Serum, rör utan tillsats med eller utan gel.

Provtagnings­anvisningar

Prov tas tidigt under akutinfektion.

Läs på Referensmetodik, Kapitel 3. Prov för serologiska undersökningar

Transport Inga speciella krav.
Svarstid 1-2 veckor
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Analysen utförs av underleverantör.