Orientia tsutsugamushi

Antikroppsbestämning (IgM) i serum med flödeslateraltest.

Analystyp
Indikation

Vid misstanke om "Scrub typhus" efter resa till endemiskt område.

Provmaterial

Serum eller venblod i sterilt rör utan tillsats eller med gel, lämpligen vacutainerrör eller motsvarande. Serum behöver inte inaktiveras. Lämplig provvolym: 5 mL blod. Minsta provvolym: 200 mikroliter.

Provtagnings­anvisningar
Transport

För praktisk handledning se Packa provet rätt.

Svarstid Provsvar lämnas 3-7 dagar efter att provet anlänt till laboratoriet.
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

I vissa fall kan begäran om uppföljningsprov bli aktuellt.

Observera att anamnestiska data, inklusive insjukningsdatum och eventuell utlandsvistelse alltid ska anges vid insändande av prov för serologisk analys. Dessa uppgifter är nödvändiga för korrekt bedömning av analysresultatet.

Gå till toppen av sidan