Analystyp
Indikation Diarré, buksmärtor; hosta, feber, bröstsmärta, blodupphostning; CNS-symtom; epidemiologisk bakgrund.
Provmaterial

Serum, rör utan tillsats med eller utan gel.

Provtagnings­anvisningar

Läs på Referensmetodik, Kapitel 3. Prov för serologiska undersökningar

Transport Inga speciella krav.
Svarstid 3-4 veckor
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Analysen utförs av underleverantör.