Rubellavirus, röda hund (Antikroppsbestämning)

Lyssna

Bestämning av rubellavirus-specifika IgM och IgG-antikroppar med ELISA.

Indikation

Vid positiv rubelladiagnos ska prov skickas till Folkhälsomyndigheten för verifiering. Övervakningen ingår i Sveriges WHO-ackreditering för rubella.

Provmaterial

Serum, rör utan tillsats med eller utan gel eller plasma.

Provtagnings­anvisningar

150-1 000 µL.

Transport
  • Prov förvaras i frys eller kyl i väntan på transport.
  • Transporteras i rumstemperatur, dock helst i kyla vid längre transport (flera dygn).
  • Undvik om möjligt att skicka provet på fredagar eller dag före långhelg.
Svarstid
Analysen utförs ungefär 3 gånger per år och svaras ut efter respektive analysomgång.
Ackrediterad
Ja
Anmälningspliktig enligt SML
Ja

Anmäls av det laboratorium som utför primärdiagnostik.

Avgiftsbelagd
Nej
Övrig information

OBS! Folkhälsomyndigheten utför inte primärdiagnostik.

Endast prov som blivit positivt i analys vid annat laboratorium skickas till Folkhälsomyndigheten för verifiering av serologiskt fynd samt för genotypning.