Analystyp
Indikation Epilepsi, kronisk huvudvärk, synnedsättning, andra neurologiska symtom. Vävnadssvullnad, oklara cystiska förändringar vid radiologisk undersökning, epidemiologisk bakgrund.
Provmaterial

Blod utan tillsats, serum, cerebrospinalvätska.

Provtagnings­anvisningar

Läs mer på Referensmetodik, Kapitel 3. Prov för serologiska undersökningar

Transport

Inga speciella krav.

Svarstid 3-4 veckor
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

ELISA-resultatet anges som index. Index är OD-värde prov/OD-värde cut off, så ett index ≥ 1 är positivt.

Verifierande analys med WB utförs av underleverantör.

I fall antikroppsbestämningen är positiv och patienten har tre eller flera cystor, kan det i tillägg utföras analys för cysticerka antigen i serum. Positiv antigenanalys tyder på levande cystor, och antigennivån sjunker snabbt efter vällyckad behandling, så ett kontrollserum för antigenanalys kan tas ca två månader efter påbörjad behandling. Folkhälsomyndigheten kontaktar remittenten i fall det kan vara aktuellt med antigen-analys.