Analystyp
Indikation

För referensundersökningar och speciella utredningar.

Provmaterial

Serum, rör utan tillsats med eller utan gel. Lämplig provvolym 5-10 mL blod.
Cerebrospinalvätska, sterilt rör. Minsta volym 0,2 mL.

Provtagnings­anvisningar

Kontakta Folkhälsomyndigheten innan prover sänds in för diskussion angående provmaterial och lämpliga serologiska analyser.

Transport

För praktisk handledning se Packa provet rätt.

Transporteras okylt. Förvaras i kyl i väntan på transport.

Svarstid Svar inom 3 veckor
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Ja.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Observera att primärdiagnostik avseende TBE inte längre utförs vid Folkhälsomyndigheten. Prover av rutinkaraktär vidarebefordras till annat laboratorium för analys.